Skoleansatte tvinges til å sykmelde seg

Skoleansatte med kroniske sykdommer erstattes heller med friske mennesker.

Bekymringene hoper seg opp. Psyken får kjørt seg. Dagene går, ukene går. Får vi vite noe mer snart? Du kjenner på tomhetsfølelsen. Hverdagen slår deg i magen, kollegene er tilbake på jobb. Du innser at du venter alene.

Du kjemper for en endring som ingen finner viktig nok til å bry seg om. Du er ikke lenger en viktig ressurs.

Les også: Ungdom føler seg mer ensomme i koronatiden

Vi er mange ansatte på skolene i Oslo. Mange av oss er i risikogruppa. Nå er det dessverre slik at tilretteleggingen for ansatte er veldig personavhengig. Vi savner en standard for hvordan det skal være for alle i risikogruppa.

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 vurderes nå individuelt. Man må levere legeerklæring til arbeidsgiver.

Skoleansatte tvinges til å sykmelde seg.

Noen må ha permisjon uten lønn, fordi de ikke får sykmelding. Som tillitsvalgt har jeg vært i kontakt med ansatte på andre skoler i hovedstaden.

Jeg undres over hvorfor ingen behandles likt. Det er ingen fasit her. Alle skolene lager interne løsninger. Ingen kan gi noen klare svar. Usikkerheten er alltid tilstedeværende. Her er standard svarene: 

1.    «Jeg skal ta det videre.» 

2.    «Jeg kommer tilbake til deg» 

3.    «Du hører fra oss» 

Uvisshet. 

Da skolene stengte, da var det ikke snakk om at ansatte i risikogruppa skulle møte på jobb. Alle var like viktige og alle skulle tilrettelegges for, slik at vi kunne stå sammen i den nye hverdagen.

Noen av oss var allerede satt i karantene før skolene stengte. Ikke pga sykdom, men fordi det var smittefare. Selv gikk jeg på jobb i mars med klump i magen. Jeg var redd for at jeg skulle ta med meg smitte hjem.

Lærerne hadde hjemmekontor da skolene var stengt.

Samtidig jobbet andre skoleansatte iherdig og passet på elevene. Assistenter, fagarbeidere og AKS-ansatte underviste etter beste evne. Mange gikk på jobb med konstant bekymring for mulig smitte. Skolene var stengt, men noen måtte jo passe barna.

Da skolene åpnet igjen, da var det flere av de ansatte i risikogruppa som ble beordret tilbake til jobb. Plutselig var tilretteleggingen og vi’et borte igjen. Hva skjedde nå med forståelsen, omsorgen og samholdet ? 

Noen ansatte må gå på tvers av kohorter. De reiser kollektivt til og fra jobb. De er redd for egen helse. Dette skaper bekymring.

Lærere ble rådet til å fortsette med hjemmekontor. Skoleassistenter, fagarbeidere og AKS-ansatte fikk ikke tilbud om hjemmekontor. Joda, noen. Men ikke på alle skoler.

Vi i Oslo kommune oppfordres stadig til å ha hjemmekontor, men det er visst en utfordring å gjennomføre. 

Les også: Jarle var Romsås-rektoren som varslet om trøbbel i nærmiljøet. Nå er situasjonen en ganske annen

Lærere i risikogruppa får ha hjemmekontor. Hva med alle baselederne på AKS og assistentene i risikogruppa? Skal alle sykemeldes? Og hvor lenge? Til man går over på arbeidsavklaringspenger?

Hva med oss ansatte som har barn i risikogruppa ? Selv er jeg fortsatt hjemme. Jeg bruker nå omsorgsdager frem til 30.juni. Må jeg sykemeldes for å fortsette hjemmeundervisning med datteren min? Må jeg ha permisjon uten lønn? Spørsmålene er mange, men svarene uteblir.

Oslo kommune sa at ingen skal miste lønnen sin. Nå er det dessverre slik at fler opplever akkurat det. Utdanningsetaten har skrevet på TAVLA at det ikke kan tilrettelegges for alle yrkesgrupper, dette lytter skolene til.

Vi må huske på tilretteleggingsplikten som arbeidsgiver har etter Arbeidsmiljøloven §4-6. Sykemelding kan ikke være eneste løsningen her. Det bør være siste løsning.

Til nød, hvis ingen andre muligheter er der. Mulighetene er mange.

Etter samtaler med skoleansatte, har jeg fått gode eksempler på at det er mulig å tilrettelegge. Noen får det til. Hvorfor kan ikke alle få det til? Noen skoleassistenter er hjemme og jobber aktivt over «Teams». Noen, ikke alle får det tilbudet. 

En baseleder har fått hjemmekontor. Vedkommende har bla. laget planer for sommeåpent og foretatt bestillinger osv. Hvorfor kan ikke fler baseledere få denne sjansen? Man kan fint lese og besvare mail hjemme.

Man kan delta på møter over Teams. Man kan lage planer hjemme, uten forstyrrelser fra kolleger.

En baseleder i risikogruppe bør i likhet med en lærer få tilbud om hjemmekontor. Det er min mening. Det er mitt ønske. Ikke tving baselederen til å forlenge sykemeldingen.

Plutselig får hun utbetalt kun 60 % av lønna si. 60% lønn fordi arbeidsavklaringspengene starter. 60% lønn fordi dere ikke gir baselederen muligheten til å jobbe 100% hjemme.  Baselederen skulle ha vært lærer. 

Vi fikk tidlig i denne krisen en bekreftelse på at jobben vår er viktig. Vi blir ansett som samfunnskritisk personell, men vi er ikke viktige nok til å kjempe for. Skoleansatte med kroniske sykdommer erstattes heller med friske mennesker og all verdighet viskes ut.