Kirketorget i Moss.

Skjenketillatelse i strid med egne regler

Kirketorget er blitt barnas plass i Moss. Så har altså vi politikere i helse- og sosialutvalget bestemt at her skal det skjenkes alkohol.

Når utestedet Onkel Blå nå får lov å skjenke alkohol på uteserveringa si, mener jeg at vi politikere ikke tolker våre egne regler slik de er ment. Og jeg tror ikke jeg er alene. I sommer kan man altså nyte alkohol midt på Kirketorget - barnas nye plass i hjertet av Moss. I de lokale retningslinjene for alkoholservering står det: 

«Skjenkebevilling innvilges normalt ikke i eller i umiddelbar nærhet av skoler, idrettsanlegg eller andre steder hvor barn og unge naturlig oppholder seg.» 

Kirketorget er blitt barnas plass i Moss. Det er blitt noe av den beste investeringen byen har gjort på lenge, det har bragt nytt liv til sentrum, det er et folkehelseprosjekt der barn og voksne møter hverandre, unge og gamle, nye landsmenn møter innfødte mossinger, osv. Kirketorget blir framsnakket i andre byer, og vi småbarnsforeldre vet at vi skal innom sentrum til helgen. 

Så har altså vi politikere i helse- og sosialutvalget bestemt at her skal det skjenkes alkohol. I Moss har ikke vi i Rødt markert oss som et spesielt alkoholfiendtlig parti, men vi kan i det minste tenke klart og forholde oss til byens egne retningslinjer. For alkohol og barn i samrøre skal tas på alvor, og er det ett sted denne reglene skulle gjelde er det på barnas plass på Kirketorget. 

«Skjenkebevilling innvilges normalt ikke...» heter det, altså normalt ikke, og det støtter jeg. Saksbehandling innebærer at det kan benyttes skjønn. Det er bra, vi skal ikke inndra enhver bevilgning fordi det er observert barn i nærheten. I den politiske diskusjonen og i lokalavisen ble det nevnt at uteserveringen til Moss Hotell ligger i umiddelbar nærhet til torget, og at det skal være likebehandling.

Men her er det flere forskjeller: For det første er det her gitt skjenkebevilling for lenge siden, og for det andre ligger denne i gågaten, ikke på selve plassen barna leker på. I tillegg var det kjent at lekeplassen skulle komme før Onkel Blå søkte om å få drive restaurantvirksomhet i lokalene. Spør du meg har Onkel Blå fått livets rett nettopp fordi barna har fått sin plass på Kirketorget. Vi er mange voksne som det siste året brukt mange timer her fordi de vi elsker høyest vil være her. Byens politikere burde her holdt seg til sitt regelverk og holdt barnas verdighet høyest.