Illustrasjonsfoto.

Skittent samvittighetsspill

I kampen for å sikre lønnsomhet for de store, skyves de små selskapene foran sammen med de eldre og syke.

Denne konflikten rammer uskyldige eldre og syke, uttalte fungerende NHO-sjef, Ole Erik Almlid da NHO begynte å advare om lockout i sykepleierstreiken. De kunne ikke lenger sitte og se på at bedriftene som er rammet av streiken led. Slik NHO framstiller det, virker det som om de nærmest er tvunget til å gjøre det mest drastiske de kan gjøre, nemlig gjennomføre en lockout.

Det er sjeldent, og svært oppsiktsvekkende. En lockout i helsevesenet har ikke skjedd før, og regjeringen og alle andre bør merke seg hvordan NHO nå bruker arbeidsgiveres sterkeste maktmiddel for å beholde kontrollen over sine ansattes lønninger. At dettes skjer i helsevesenet bør være et tydelig tegn på hvilke skritt en er villig til å gå til for å holde lønnsnivået på et nivå som er mest mulig lønnsomt for selskapene.

Les også: NHO vil ha slutt på sykepleierstreiken, varsler lockout

Sykepleierne krever et minstelønnsnivå likt det som er i kommunal sektor. Lik lønn for likt arbeid bør jo være en selvfølge. NHO ønsker ikke å tvinges vekk fra lokale forhandlinger. De hevder at gjennomsnittslønna blant deres sykepleiere ikke er så dårlig som sykepleierne selv sier.

Det er vanskelig å komme til enighet når partene har så ulike beskrivelser av virkeligheten. Lockoutvarselet tvinger fram bevegelse i konflikten. Men det vil også kunne presse fram en tvungen lønnsnemnd raskt.

På lista over de 65 omsorgsinstitusjonene som vil omfattes av lockouten er ti institusjoner drevet av Aleris Omsorg. Der er også Heimta som i likhet med Aleris Omsorg nylig er kjøpt av den svenske omsorgsgiganten Ambea (ja, de som veide eldres bleier på svenske sykehjem), i tillegg til Attendo-drevne institusjoner og Norlandia Hjemmesykepleie. Disse selskapene driver godt. Såpass godt at det er svært lukrativt å sitte på toppen. At det finnes kroner til å betale sykepleierne anstendig burde det ikke være tvil om.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

De som også vil rammes er institusjoner drevet av Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Grefsenhjemmet i Oslo, som drives av en privat ideell stiftelse. Det er disse som angivelig ikke skal ha økonomi til å bruke mer penger på lønn. Det kan godt stemme, men de ideelle velferdstilbydernes rammevilkår er under press nettopp på grunn av anbudsregimer der de må konkurrere med de store kommersielle selskapene om å drive billigst. De store gjør det vanskelig for de små, og de ansatte er de som må betale.

I kampen for å sikre lønnsomhet for de store, skyves de små selskapene foran sammen med de eldre og syke. NHO spiller på samvittigheten til sine ansatte, og fratar dem streikerett. Det er kynisk, særlig når det skjer i et arbeidsfelt der ansattes samvittighet fører til at strikken tøyes stadig lengre for å sikre god omsorg.