Skinner stjernen i natt?

Oslo er vakker i desember. Overalt skinner lysdekorasjoner i mørketiden. Går du fra Stortinget til Grünerløkka via Torggata er opplevelsen av lyset nesten sakral. Juledekorasjonene viser oss også hvor mye tryggere byen føles når den er opplyst.

Ettersom belysning er og oppfattes som et trygghetsskapende tiltak behandlet Bystyret i 2011 en belysningsplan. Planen er godt gjennomarbeidet og fagetater og politi har analysert og vurdert hvor og hvordan gater, torg og møteplasser i sentrum skal lyses opp for å skape økt trygghet og tilgjengelighet. Prioritering av områder er også gjort. Bystyret vedtok også at de viktigste tiltakene burde være gjennomført innen jubileumsåret 2014 uten at byrådet har tatt seg bryet med å følge opp det. Nå begynner det likevel heldigvis å lysne. 25 millioner er satt av til å følge opp spesifikke områder neste år. Det som er noe underlig er at de borgerlige partiene i budsjettavtalen velger å legge inn Frognerparken som prioritert område enda den ikke er en del av belysningsplanen. La det være sagt, alle områder som får bedre belysning er bra, men her velger man å prioritere et område som av politi og fagmyndigheter oppfattes som trygt, og som fikk en oppgradering for noen år siden fremfor å legge til gater som vi vet er og oppleves utrygge.

Det er et stort behov for mer lys i Oslo og det står mange områder i kø, for eksempel Vaterlandsområdet, Torggata og deler av Alna elva. Det viser det er et sterkt behov for å bruke pengene på andre steder. Vi får ofte henvendelser fra folk om steder de føler seg utrygge, og som spør hvorfor det tar så lang tid å sette opp en lyktestolpe eller skifte en pære. Da vi arrangerte en stand under Vaterlandsbrua, med spørsmål om hvordan vi kan forbedre området, var det unisone svaret «alt annet enn status quo er bra», eller «jeg tør ikke å gå gjennom området, så jeg bruker en halv time ekstra på vei hjem fra jobb».

Vi er ikke imot Frognerparken, men vi er for å bruke pengene der det haster mest. Å hevde at Oslo blir tryggere med bakgrunn i forslag til belysningsmidler, slik de borgerlige har gjort, er å ta hardt i. Hittil virker det som om det kun er juletrebelysningen som har økt i omfang.

Og julelysene gir mye til noen områder, men fortsatt ligger altfor mange områder mørke. Dessuten varer dessverre ikke julelysene helt til påske. Derfor er det avgjørende at mørklagte områder lyssettes og at det settes fart i belysningsplanen for Oslo slik at stjernen ikke bare skinner i natt, men hver natt.

Tone Tellevik Dahl, bystyrerepresentant og ordførerkandidat for Oslo Arbeiderparti

Anne Cathrine Berger, bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti

Victoria Marie Evensen, bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti