Siv Jensen fikk gjentatte spørsmål om hvem som har sagt at IS-kvinnene er ofre og uskyldige, men kunne ikke svare. FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX

Sivs strådamer

Frp-lederen setter opp en stråmann i stedet for å forholde seg til reelle utsagn.

«Jeg synes det går en litt underlig debatt knyttet til disse IS-kvinnene. Jeg synes de blir av veldig mange fremstilt som uskyldige. Og det vil jeg si at jeg er helt uenig i». Det sa Frp-leder Siv Jensen på pressekonferansen foran helgens landsmøte, som åpner i dag. «Jeg må si det er litt spesielt at man prøver å nærmest umyndiggjøre eller stakkarsliggjøre disse kvinnene som aktivt har tatt dette valget».

Intuitivt kan man forstå Jensen. Kvinnene som har reist til Syria for å støtte IS og delta i kalifatets overgrep og herjinger, er verken uskyldige eller stakkarslige. De er ikke ofre, men forbrytere som bør pågripes, dømmes og straffes.

Når Jensen reagerer så kraftig på utsagn om at kvinnene er ofre og uskyldige, ville det være interessant å få vite hvem som har hevdet dette? Det spørsmålet fikk hun gjentatte ganger på pressekonferansen. Hun kunne ikke svare.

Jensen snakket om «en samfunnsdebatt som går for full mundur», «hele samfunnsdebatten bærer preg, som jeg sa, av å stakkarsliggjøre disse IS-kvinnene», «hele samfunnsdebatten i stort bærer litt preg av å uskyldiggjøre litt disse mødrene», «det er jo bare å lese debattene som går, jeg synes debattene bærer veldig mye preg av dette».

Frp-lederen setter opp en stråmann i stedet for å forholde seg til reelle utsagn. For det er bred enighet om at også kvinnene som har sluttet seg til IS har begått lovbrudd de må stilles til ansvar for og straffes for. Frps forsøk på å påstå at «noen» mener noe annet, framstår som et hult forsøk på å skille seg ut uten at det er grunn til det.

Jensens krumspring skygger for et annet poeng: Det er ikke gitt at Frps tilnærming, som er å ikke forholde seg aktivt til disse forbryterne, men la dem bli igjen i lovløse områder uten rettsapparat og politi – best sikrer norske borgeres sikkerhet. Tvert om er det gode argumenter for at det beste vil være å pågripe dem, bringe dem inn for en domstol og fengsle dem. Det er en mer interessant diskusjon enn Siv Jensens fantasi-debatt.