Sivs nei til OL roter det til

Vårsesjonen har ikke vært god for regjeringen. Stortinget vil nå ha OL-saken til behandling.

Regjeringen har omtrent ikke levert saker til Stortinget denne våren. De folkevalgte klager over at de har for lite å gjøre. Gjennomføringskraft, som Erna Solberg etterlyste hos de rødgrønne, har ikke de blåblå vist at de har for mye av. Regjeringen, og Høyre spesielt, har i hele vår slitt med reservasjonsretten for fastlegene. Helseminister Bent Høie (H) kom galt ut fra starten av. I høringsrunden dømte Høyres egne ordførere forslaget nord og ned. Helseministeren ble tvunget til en ydmykende retrett. Partinestleder og helseminister Høie bør for sin egen del få denne håpløse saken ryddet av veien før Høyres landsmøte til helgen.

Regjeringens og utenriksminister Børge Brendes (H) håndtering av fredsprisvinner Dalai Lamas besøk vil heller ikke stå seg godt i et historisk lys. Høyre skryter av å være et verdiparti. Vi vil få høre mange fine ord om det på landsmøtet, der det er lagt opp til en verdidebatt. Det Dalai Lama representerer av verdier har alltid hatt bred støtte i det konservative partiet. Så det er nok bra for Høyre at fredsprisvinneren har reist fra Gardermoen når Høyres landsmøtedelegater kommer dit fredag.

Statsminister Erna Solberg fikk en ny vanskelig sak i fanget da Frps landsmøte slo neven i regjeringsbordet og sa nei til OL i Oslo i 2022. Det populistiske partiet fornekter seg ikke. Frp ser at vinden ikke blåser OL-tilhengernes vei og henger seg derfor ivrig på. Taktiske luringer som Carl I. Hagen og Per Sandberg ville utsette beslutningen til høsten. De forsto at et forhastet vedtak er til stor skade for regjeringen og at det blir umulig for Frp å bruke OL som forhandlingskort senere.

Partileder Siv Jensen var ikke på denne linjen. Tvert imot markerte hun meget kraftig at hun var imot OL i sin hjemby Oslo. Hun stemte med flertallet. Det at hun som finansminister sa nei, gjør den videre behandlingen av OL-saken mye vanskeligere for statsminister Erna Solberg. En samferdselsminister eller landbruksminister kan ta dissens i en sak om statsgaranti på 35 milliarder kroner. Men ikke finansministeren. Hvis finansministeren mener at dette er gal bruk av skattebetalernes penger, får finansministeren normalt gehør for det hos statsministeren.

I teorien kan Frps statsråder ta dissens og overlate hele ansvaret til Høyre. SV tok dissens i den forrige regjeringen, blant annet når det gjaldt innstramninger i innvandringspolitikken. Det styrket ikke den rødgrønne regjeringens omdømme, for å si det svært forsiktig. Det å styre landet gjennom dissenser i regjeringen er ikke måten å styre på. Det er lite sannsynlig at statsministeren vil overkjøre sin finansminister i en sak som dreier seg om flere titalls milliarder. Jeg utelukker likevel ikke at Erna Solberg og Siv Jensen blir enige om å være uenige, og at regjeringen legger fram et forslag for Stortinget som finansministeren ikke stiller seg bak. Finansminister Rolf Presthus (H) i Kåre Willochs regjering uttalte en gang at han hadde underskrevet statsbudsjettet med påholden penn. Men Presthus underskrev tross alt. Hvis statsminister Erna Solberg sender et forslag til Stortinget som finansministeren ikke har underskrevet fordi det er uforsvarlig bruk av skattepengene, setter statsministeren og finansministeren ny standard for politisk uansvarlighet. Og uansett vil Siv Jensen da bli stående igjen som taper i kampen om OL.

Høyre har ikke tatt standpunkt til OL-søknaden. Landsmøtet til helgen har heller ikke saken på dagsorden. Jeg tror at Erna Solberg i utgangspunktet kunne tenke seg å ta vinter-OL hjem til Norge, slik Gro Harlem Brundtland gjorde i sin tid. Partifellene i Oslo, med den populære ordføreren Fabian Stang i spissen, ivrer sterkt for å få OL til landets hovedstad. Han frir til Ap i Stortinget for å berge OL-søknaden. Ap vil avvente en sak fra regjeringen før partiet svarer på Stangs frieri. Statsminister Erna Solberg sa på pressekonferansen i går at det «bør være bred politisk støtte» til en OL-søknad. Den brede politiske støtten har allerede gått fløyten med Frps nei.

I Stortinget er irritasjonen stor over regjeringens håndtering av OL-søknaden. Det er delte meninger i alle stortingsgrupper om Norge og Oslo bør søke om å få vinterlekene i 2022. Men Frps bastante nei og finansminister Siv Jensens opptreden, har sveiset gruppene sammen i et krav om at statsminister Erna Solberg må rydde opp. Saken må snarest sendes til Stortinget. Opprinnelig var planen å legge den fram for Stortinget i høstsesjonen. Det er nå for sent. Hvis det er slik at regjeringen ikke vil støtte en statsgaranti fordi finansministeren setter foten ned, må Stortinget, Oslo kommune og idretten få beskjed. Det er uansvarlig å trekke dette i langdrag. Det er allerede brukt flere millioner kroner til forberedelsene. Mens tida går, fortsetter pengene å rulle ut. Det må bli en stopp. Jeg er redd OL er tapt for Oslo.