Siv Jensens manglende etikk

Vi vil gjøre alt vi kan for å opprettholde Etikkrådet.

For ti år siden ble SVs kamp for et etisk råd for oljefondet kronet med seier. Siden da har Etikkrådet vært offentlighetens vindu inn i hvordan oljefondet forvaltes, og om det forvaltes på en etisk riktig måte. Nå foreslår regjeringen og finansminister Siv Jensen å mure igjen dette vinduet - hun vil legge ned Etikkrådet. Forslaget kommer i forbindelse med framleggingen av den årlige meldingen om statens pensjonsfond, som altså omfatter oljefondet.

Dette er en fryktelig dårlig idé, av flere grunner. Det etiske arbeidet i oljefondet har fått mye positiv oppmerksomhet i verden. Om Etikkrådet blir lagt ned, vil det helt riktig oppfattes som et tilbakeskritt for etisk forvaltning og åpenhet. En rekke selskaper er blitt utelukket fra fondet, for eksempel produsenter av atomvåpen og selskaper som bidrar til grov miljøskade. Nå sier Siv Jensen til verden at dette ikke lenger er så viktig.

Norge er gjennom oljefondet en av verdens største investorer. Det gir oss et stort ansvar. Vi er like mye ansvarlige for det vi velger å ikke gjøre, som det vi velger å gjøre. Et mer passivt oljefond, som ikke tar sitt etiske ansvar på alvor, er å legge bort vår moralske plikt til å bidra til menneskerettigheter og miljø. Og det er gammeldags og dårlig eierpolitikk. Vi vil gjøre alt vi kan for å opprettholde Etikkrådet.