Sexkjøpsloven beskytter barna!

Trine Skei Grande har, sammen med liberale ungdomspartier, tatt til orde for å avskaffe sexkjøpsloven. I debatten som har rast i etterkant har fokuset på barns rettigheter og ivaretakelse vært fraværende.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Lasse Thomassen, nestleder i Freethem Norge

 

Forskning fra land som tillater kjøp av sex viser en tydelig koherens mellom legalisering og menneskehandel. Utnyttelsen av både barn og voksne øker i land der sexkjøp er legalisert.

De aller fleste vil barna det aller beste. Vi ønsker at de skal vokse opp i et samfunn som setter menneskeverdet høyt, uavhengig av kjønn og etnisitet. Ikke minst ønsker vi at barn skal være trygge og fri fra overgrep og utnyttelse.

Barn i Norge og Sverige vokser opp med det faktum at sexkjøp er kriminelt. Barn i Nederland og Tyskland vokser opp med bevisstheten om at hovedsakelig utenlandske kvinner sitter i utstillingsvinduer og kan bli bestilt og kjøpt akkurat som masseproduserte varer. Vi må aldri utsette barn og unge for en slik objektiviseringskultur.

Etter legaliseringen i Tyskland har etterspørselen etter unge kvinner som ser ut som barn økt. De kalles «fresh meat» og har klesstørrelse 32–34. I samsvar med denne utviklingen ser man at utnyttelsen av barn har hatt en markant stigning. Korrelasjonen er neppe tilfeldig. Antall barn som utnyttes i prostitusjon har tilsvarende økt i Nederland og New Zealand i etterkant av de respektive landenes legalisering.

I 2015 har over 10.000 enslige flyktningbarn forsvunnet i Europa. Europol frykter at flere er blitt fanget opp av kriminelle nettverk og utnyttes til blant annet prostitusjon. Er det noe vi må gjøre vårt ytterste for å unngå så er det å tilrettelegge for utnyttelse av sårbare barn. Nettopp derfor må vi aldri røre ved sexkjøpsloven. Den reduserer prostitusjonsmarkedet og gjør det mindre attraktivt for bakpersoner.

Ivaretakelsen av sexkjøpsloven og kampen for et samfunn der hverken barn, kvinner eller menn utnyttes i prostitusjon gjelder oss alle. Selv om majoriteten av de som utnyttes i prostitusjon er kvinner, så er ikke dette kun en kvinnekamp, men en kamp for menneskeverd og ikke minst for barns rettigheter. La oss håpe at Skei Grande og de liberale ungdomspartiene får øynene opp for dette.