Senterpartiets populisme rammer kommune-Norge

Jeg frykter for hvordan det skal gå for kommune-Norge om Senterpartiet skulle komme til makten. Et populistisk Senterparti med «alt var mye bedre før-politikk» er én ting. Men når du mikser dette sammen med et utydelig Arbeiderparti begynner det å bli farlig.

Det vi ser nå er at Senterpartiet stiller absolutte krav til Arbeiderpartiet om reversering av sammenslåinger og inntektssystem. Kommunene er helt avgjørende for folks velferdstjenester og arbeidsplasser, og skal ikke være en arena for populisme og kortsiktig tenkning. 

Det er svært bekymringsfullt at Arbeiderpartiet ikke er tydelige på hva de vil for kommunene. På den ene siden har de vedtak som sier at de jobber for kommunereform, på den andre siden gir de ofte motstridende uttalelser og sår tvil om denne viljen. Kommunene fortjener forutsigbarhet, og jeg utfordrer derfor Arbeiderpartiet til å slå fast at de ikke støtter Senterpartiets skalting og valting med kommunereformen

Norge er i stadig utvikling og demografiske og kompetansemessige utfordringer kommer ikke til å gå over av seg selv. Senterpartiet nekter å innse at alternativet til kommunereform er det de jo er mest i mot, nemlig mer sentralisering og mer statlig overstyring av kommunene. Endringer i inntektssystemet og kommunereform er det regjeringen gjør for å håndtere nettopp disse utfordringene.

Høyre/Frp-regjeringens mål er å sørge for at Norge har flere ben å stå enn oljeindustrien. Distriktene har muligheten til å bidra til nødvendig vekst ved å skape lokale bedrifter og nye arbeidsplasser. Da må vi også legge til rette for denne verdiskapningen. Det eneste vi vet om Arbeiderpartiet og Senterpartiet er at skattene vil øke drastisk for å finansiere statlige tilskudd og overføringer. Det mener vi i Høyre at er det helt motsatte av hva distriktene trenger.