Selvkjørende busser for enhver pris - og enhver bekostning?

I disse valgtider er det ikke å legge skjul på at politiske partier og ikke minst mektige selskaper driver med en massiv lobbing for å vinne enkle stemmer på enkle løsninger. Løsningene virker spennende og innovative, og som enkeltperson er det ofte lett å bli imponert og fascinert over hvor ”lys og spennende” fremtiden ser ut til å bli.


Vi ser i VG at administrerende direktør i #Ruter, Bernt Reitan Jensen sammen med klima- og miljøminister Helgesen prater varmt om selvkjørende busser som det nye hete innenfor kollektivreiser. Nemlig matebusser inn mot eksisterende kollektivtilbud. En appelerende tanke til alle som hver dag pendler inn mot kollektivknutepunkter for å bli møtt av fulle busser, trikker og t-baner. 


Det verken Reitan-Jensen eller Helgesen sier noe om, er utfordringene med å få på plass en slik autonom busspark. Etter de utprøvingene som har blitt gjort her i Oslo, har det dreid seg om busser med kapasitet til 6 passasjerer på avstengte/ lukkede områder. Altså ikke i reell bytrafikk. Grunnen til dette er at autonome kjøretøyer kan i dag ikke ferdes i blandet bytrafikk. Skal vi få et gjennomførbart tilbud for førerløse busser i Oslo, må infrastrukturen og bybildet legges om slik at disse kjøretøyene får egne traseer der de trygt kan ferdes. Da blir prislappen for trikk på Ring 2, kun en liten fotnote til sammenligning. 


Så man kan trygt si at dette blir en spennende utfordring med å få dette på plass i en by der det allerede eksisterer en oppildnet diskusjon om bilfri indreby og manglende kapasistet til ladestasjoner til det økende antallet el-biler. Hvordan er det tenkt at man skal kunne gjennomføre de nødvendige grepene for at dette skal bli en realitet? Klima- og miljøverminister Helgesen uttaler seg i VG: ”Oslo nå bør vurdere å legge bort planene om en ny trikketrase langs Ring 2, fordi utslippsfrie, selvkjørende busser kan dekke behovet, uten enorme investeringer gjennom å grave ned nye skinner.” 

Det verken Helgesen eller Reitan-Jensen er interessert i å dele med leserene av VG eller til brukerene av kollektivtrafikken i Oslo er at fremfor en kapasitetssterk trikk som kan ta bortimot 200 reisende. Vi man bruke selvkjørende busser som maksimalt kan ta 40 reisende av gangen på en tung linje som Ring 2 er. Resultatet vil da bli busser som kjører i kø fra ende til annen, for å kunne komme på nivå med hva en trikk kan frakte. Og prislappen på selvkjørende busser er det ingen som nevner noe om.


Og er det økonomisk vinning å sette inn 4 selvkjørende busser for en trikk? Er det miljøvennlig å fylle Ring 2 med busser som kjører i kollonne langs hele linjen kun for at blå politikere og Reitan-Jensen ikke ønsker trikk? For mange er det kanskje innlysende informasjon at strømforbruket til en trikk er så lav at det er et av de billigste og mest miljøvennlige transportalternativene innen kollektivtrafikken. Men tydeligvis har verken Helgesen eller Reitan-Jensen fulgt godt nok med i timen, til at de har fått med seg dette. 


Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn en relativt farget uttalelse fra aktører med helt andre ambisjoner enn å utbygge en solid intrastruktur for kollektivtransporten i Oslo. Buss er som kjent en bransje som er preget av anbud og konkuranseutsetting. Derfor er det vanskelig å dra opp miljøargumentet ved å pushe på at enda flere busser skal inn i trafikk, og at det er med et utvidet busstilbud vi skal nå miljømålene i større byer, er et argument som faller på sin egen urimelighet. 


Grunnen til dette er at når et busselskap vinner et anbud, vinner de dette med krav om at bussene skal være drevene med biodiesel, batteri og lignende. Dette vil si at selskapene må ”kassere” en busspark med fullt fungerende busser og gå til anskaffelse av en splitter ny busspark som igjen må byttes ved utløp av anbudsperioden. Kostnadene ved denne virksomheten er ikke noe verken den vanlige busspassasjer eller velgere kjenner mye til. Nå som vi ser at det kreves batteribusser fra kollektivselskapene som drifter disse anbudene setter dette også krav til busselskapene at de ikke kun skal bytte ut bussparken men også bygge og drifte en ny infrastruktur for ladestasjoner for disse bussene rundt om i byene. 


Derfor må man spørre seg hva vår blå klima- og miljøminister Helgesen har til egnet seg av kunnskap før han kan argumentere med at trikk langs Ring 2 er uøkonomisk og lite hensiktsmessig kontra buss. Ut i fra Helgesens CV så er det interessant å se hvor fraværende hans kompetanse innen både kollektivtransport og miljøarbeid er. 


Man skal selvfølgelig er jeg enig med både Reitan-Jensen og Helgsen, at vi må følge med den teknologiske utviklingen. Men igjen man må spørre seg om den relle vinningen ved å implementere en slik teknologi før den er ferdig utprøvd og den kan tilby den kapasiteten som er nødvendig for et stabilt og tilstrekkelig tilbud til den økende befolkningen i storbyene. Det den blå regjeringen viser totalt mangel på, er en langsiktig og stabil satsing som er kapasitetsterk nok til å håndtere befolkninsvekst og sentralisering av arbeidsplasser inn til de større byene. 


Skal vi forkaste forslaget om trikk på Ring 2, kun for at Reitan-Jensen og hans lakeier aller helst ønsker svinedyre selvkjørende busser; som er mer et PR-stunt enn et reelt bidrag til utvidelse av kapasiteten til Oslos kollektivtrafikk? Oslo trenger en stabil og fremtidsrettet planlegging av kollektivtransporten i Oslo. Byens borgere fortjener et tilbud som ikke vil føre til kraftig økning av billettprisene, og en teknologi som er godt utprøvd og gjennomførbar. 


Gi oss en virkelighets orientert kollektivtilbud, som er preget av gjennomtenkte gode løsninger for de reisende! Ikke blå politikk som handler om å stryke kapitalkreftene på ryggen.