Sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse

Hvorfor forskes det ikke på regresjon og sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse ?

SAMMENHENG MELLOM REINKARNASJON OG PSYKISK HELSE ?

Kan traumer fra tidligere liv være en forklaring på dårlig psykisk helse ? Kan vonde opplevelser i tidligere liv ha sammenheng med at mange får psykiske helseplager ? Er det slik at de som druknet i tidligere liv utvikler vannskrekk i nåværende liv, folk som har brent inne er ekstra redd for flammer osv. ?

Jeg er født med dårlig psykisk helse – infantil autisme ble oppdaget og diagnostisert da jeg var to år. Dette til tross for en trygg og god barndom. Senere har jeg i perioder i livet slitt med psykiske helseplager. Jeg har vært heldig som vokste opp i et kjærlig, trygt og godt hjem med tilstedeværende og flotte omsorgspersoner.

I barne- og ungdomstiden traff jeg mange jevnaldrende som vokste opp i skilsmissehjem, alkoholiserte hjem, hjem med omsorgssvikt og med foreldre som var alene med omsorgen. Noen hadde mistet mor eller far som barn. 40 år senere møter jeg flere som på tross av vanskelige oppvekstvilkår har greid seg uten hjelp fra psykisk helsevern og som har valgt yrker som krever sterk psykisk helse. Dette bekrefter det som jeg har tenkt og trodd hele livet. Miljøet betyr nok ikke så mye som fagfolk og andre vil ha det til.

Det finnes en dypere forklaring som vi må tørre å ta innover oss.

I møte med nye mennesker sier vi ofte «Kjemien er god eller kjemien er dårlig». Ofte kan vi ikke sette ord på hvorfor vi føler sterk sympati eller sterk antipati mot mennesker vi aldri har møtt og som aldr har gjort noe godt eller vondt mot oss. Mange med meg har sagt at når de kom til et nytt sted føler de at her har jeg vært før. Jeg var 11 år da jeg var på speidertur i København, og jeg visste at her hadde jeg bodd før. Jeg kjente igjen husene spesielt. Dette fortalte jeg speiderlederne, og de skjønte ikke helt hva jeg snakket om.

Jeg gjentar at det finnes en dypere forklaring som vi må tørre å utforske mer. I psykisk helsevern har jeg møtt mange pårørende til barn med psykiske helseutfordringer. De var så fortvilet for de følte at hjelpeapparatet beskyldte dem for omsorgssvikt. I tillegg til belastningen over å ha syke barn fikk de en tilleggsbelastning – følelsen av å ha sviktet som mor og/eller far.

Faggruppene og andre må snart erkjenne at det er mye vi ikke vet, og de må slutte å lansere teorier som ikke stemmer med virkeligheten. Også må de begynne å lytte til pårørende og brukere. Vi må tørre å erkjenne at det finnes dypere fenomener mellom himmel og jord og jeg skjønner ikke hvorfor ikke regresjonsterapi benyttes i offentlig psykisk helsevern. Hvorfor forskes det ikke mer på regresjon og sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse/uhelse ?

Når dette er sagt er det greit å vite at kapittelet om reinkarnasjon ble fjernet fra det gamle testamentet på kirkemøtet i Konstantinopel i år 553. Hver fjerde nordmann og rundt halvparten av jordens befolkning tror på reinkarnasjon.

Tør vi å tenke i nye baner ?

Gunn Pound