Sammen står vi sterkest

Vi må ta lærdom fra tiltakene mot koronaviruset og starte en global dugnad for også å begrense klimaendringene.

De siste dagene har regjeringen innført strenge og nødvendige tiltak for å begrense videre spredning av koronaviruset. Dette er tiltak som virker strenge, men som er helt essensielle for å ta vare på de mest sårbare i samfunnet.

Vi må ta lærdom fra dette og starte en global dugnad for også å begrense klimaendringene i solidaritet med de mest utsatte i verden.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen skrev forrige søndag en uttalelse på Facebook som vi mener er skammelig. Han skriver først og fremst at den «påståtte klimakrisa» nå er erstattet av en reell koronakrise.

Han skriver:

 «Plutselig forstår de ellers døve politikere at det er viktig å ta hensyn til nordmenn før utlendinger, samt å beskytte vårt eget land og ivareta våre egne innbyggeres interesser».

Vi synes at Carl I. Hagen selv virker ganske døv om han lever i en verden der han tror at Norge kan klare seg helt alene, uten å bygge gode relasjoner til landene rundt oss.

Koronakrisen som vi nå står overfor er en internasjonal verdenskrise, ikke kun en norsk krise. Tiltakene vi gjør i Norge handler om å beskytte alle mennesker, uansett om man lever innenfor eller utenfor Norges grenser.

Hvert land jobber selv for å begrense smitten innenfor sine grenser, men for å klare dette er vi avhengig av internasjonalt samarbeid. Vi høster nå lærdom av Kinas erfaringer, og får verdifulle råd fra italienske leger. Andre land vil etter hvert også kunne lære av de erfaringene vi gjør oss i disse dager.

En eventuell vaksine, både med hensyn til forskning, utprøvning og distribusjon, vil vi bare kunne lykkes med ved godt internasjonalt samarbeid. Ingen land kan håndtere dette på egen hånd.

De ekstreme og nødvendige tiltakene som nå blir satt i gang på grunn av koronaviruset, vil ikke bli et engangstilfelle. Koronakrisen vi nå står i er grusom, men heldigvis vet vi at den er midlertidig og det finnes en løsning.

Klimakrisa er derimot ikke midlertidig. Om den når et visst punkt, vil vi ikke lenger klare å stoppe den. Konsekvensene vil bli langt større enn konsekvensene av koronaviruset. Tilstandene vil heller ikke være unntakstilstander, det vil bli hverdagen.

Derfor håper vi, på vegne av verdens og menneskehetens fremtid, at vi lærer av denne merkelige og forferdelige koronatiden vi nå lever i.

Vi håper verdens ledere vil samarbeide om å finne en løsning på de økonomiske og medisinske problemene vi nå står overfor. Vi håper at verdens land gjennom denne krisen vil knytte sterkere bånd, og skape bedre relasjoner med hverandre, slik at vi er godt rusta til å sammen ta grep om en større krise som venter oss.

Vi håper at også Norge vil bidra i det internasjonale arbeidet for å komme over denne krisa, og at Carl I. Hagen vil skjønne at det beste for vårt land er å samarbeide med dem rundt oss. For sammen står vi sterkest, både i kampen mot klimaendringer og korona. Alltid.