Sammen for en trygg drosjetur

Når hele drosjenæringen skal opp til debatt i Stortinget i løpet av våren, må de huske på det grunnleggende: Passasjerenes sikkerhet.

En fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at hver fjerde nordmann har følt seg utrygg i taxi og at seks av ti har hatt en negativ opplevelse med sjåføren. Det må vi ta på største alvor.

Debatten har vært oppe før. Ulike aktører har hatt ulike tiltak. En drosjesentral prøvde ut eget telefonnummer for kvinner. En bank sponset gratis «jentetaxi» en stund. De aller fleste drosjesjåfører utfører sin tjeneste på en trygg og kundevennlig måte. Men helt i mål er vi ikke før drosje er og føles trygt for alle. Undersøkelsen fra Forbrukerrådet viser at vi har et stykke igjen.

Regjeringen har foreslått en omlegging av hele drosjenæringen. Mye er usikkert med den, men det er en gyllen mulighet til å ta opp igjen diskusjonen om trygghet i drosjene. For når stortingspolitikerne skal se på hvordan hele næringen er regulert, bør hensynet til sikkerhet stå i høysetet.

Drosjesjåfører skal frakte alle slags kunder, forretningsfolk, små barn til skolen og studenter på vei hjem fra fest. Alle som trenger en drosje skal vite at de er trygge. Da må samfunnet stille strenge krav til de som skal kjøre dem, og følge med på at kravene oppfylles. Det er bra at det nå er foreslått nye krav til å få kjøreseddel for sjåførene, men vi kan gjøre mer. Når kjøreseddelen varer i ti år kan det gå lang tid før lovbrudd blir oppdaget. Politiet har selv bedt om en varighet på fem år, det bør Stortinget lytte til.

Akershus fylkeskommune har hatt jevnlig kontakt med drosjesentralene og politiet for å holde sikkerhet på dagsordenen og bidra til godt samarbeid. Slik regelverket er utformet kan ikke fylkeskommunen reagere mot for eksempel voldsdømte drosjeeiere. Det er politiet som må holde uegnede drosjesjåfører ute av trafikken. Da må politiet få verktøyene og ressursene de trenger til å reagere raskere og prioritere å luke ut uegnede drosjesjåfører.

Kjøreseddelen er svært viktig, fordi den er basert på politiets opplysninger og vurdering av om sjåføren er skikket til å drive med persontransport. Denne vurderingen kan ikke erstattes av et poengsystem eller kunders ratinger.

I godt samarbeid med næringen og andre myndigheter skal vi fortsatt jobbe for et felles mål: En trygg og god transporttjeneste for alle. Det bør også være høyeste prioritet i stortingsdebatten.