Rødt tar klimaproblemene og industriarbeiderne på alvor

I Dagsavisen 9. April skriver talsperson i Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, at venstresida feiger ut i klimapolitikken. Hun mener det er feil å gå bort fra å fastsette en sluttdato for norsk oljeproduksjon og at både SV og Rødt lar “sosialismen trumfe hensynet til raske klimakutt”.

Til det siste, blir det stadig tydeligere at vi trenger et nytt økonomisk system som ikke kun baserer seg på evig økonomisk vekst og forbruk. I den kampen trenger vi å få med oss MDG. Jeg og Rød Ungdom er derimot enige med Holtvedt i at det er feil å gå bort fra en sluttdato for oljenæringa, nettopp fordi det haster såpass mye å få lagt om fra fossilsamfunnet til fornybarsamfunnet. Derfor er det jo bra at Rødt har den mest radikale oljepolitikken per dags dato. Rødt har vedtatt følgende; "Målet skal være minst 90% av utvinningen skal være stanset i 2030. MDG sier i sitt program at de vil "stanse åpning av nye olje og gassfelt på norsk sokkel og starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode". Slik Per Espen Stoknes sa om dette vedtaket fra MDG sitt landsmøte i 2017, betyr det for eksempel at gigantfeltet Johan Sverdrups første fase skal kunne produsere ut levetiden sin. Med andre ord skal Norge drive med oljeproduksjon også i 2070 ifølge MDG? 

Samtidig har miljøpartiene et særlig ansvar for å stake ut alternativer til dagens olje og gassindustri. Av respekt for alle de tusenvis av hardtarbeidende folka i olja og petroleumsrelaterte bedrifter, må vi faktisk vise hvordan vi ser for oss å utvikle nye grønne arbeidsplasser og legge fram planer for hvordan vi kan få dette til, ikke bare snakke om at jobber skal forsvinne og bli nedlagt slik MDG har en tendens til å gjøre. Uten å få med oss fagbevegelsen og de som jobber i industrien, har vi tapt klimakampen. 

Derfor er jeg glad for at Rødt på Stortinget har lagt fram 12 forslag til en ny industriell revolusjon. Her tas det blant annet til orde for å legge fram en plan for storstilt industribygging i hele landet, starte opp et statlig pilotprosjekt for havvind i 2020, åpne for at statens pensjonsfond utland kan brukes som et nasjonalt grønt industrifond som gjør strategiske investeringer i hjemlig industriproduksjon og at vi skal bruke kraftproduksjon som et industripolitisk og miljømessig virkemiddel, herunder sikre industrien tilgang på langsiktige og rimelige kraftkontrakter. Løsninga på klimakrisen må være mer grønn industri og flere folk i arbeid i hele landet.