Riktig eller lønnsomt å ta vare på kloden?

Hva er det som gjør at vi får lyst til å være med på klimatiltak? Når kalkulatorhøyre snakker om å redde kloden får jeg følelsen av at vi er maskiner og ikke mennesker.

Høyresiden risikerer å ikke lykkes med sin klimainnsats, fordi de glemmer å snakke slik at folk blir engasjert.

Nikolai Astrup (H) skriver 26. oktober at det ikke finnes mange nok idealister i verden til at det kan redde oss. Han mener at vi ikke kommer noen vei i miljøpolitikken hvis det ikke ligger lønnsomhet i det grønne skiftet, folk vil velge grønt fordi det er bedre, billigere eller mer effektivt. Skal vi tro Astrup så er folk flest regnemaskiner uten et hjerte. Men i samme avis kan vi bl.a. videre lese at forsker Dag O. Hessen peker på at mennesket er utstyrt med empati og innlevelse. Vi stiller opp for hverandre, har følelser som god og dårlig samvittighet og vi ønsker gode gjerninger.

Et grønt skifte vil ikke være bærekraftig over tid, hvis det ikke står seg mot de fossile alternativene, skriver Astrup. Jeg er helt enig i at vi må sørge for at det lønner seg å satse for grønne bedrifter og at det må være lett og rimelig å velge miljøvennlig for folk. Men en ensidig betoning av økonomisk vekst som overordnet målsetting er heller ikke bærekraftig over tid. For å komme til nullutslippssamfunnet, må vi ha lyst til å komme dit. Da må vi vite hvorfor.

Den overordnede begrunnelsen er ikke at det lønner seg, men at vi bryr oss om dyr, mennesker og planters overlevelse og mulighet til å leve gode liv. Økonomisk lønnsomhet er ikke det samme som etisk riktig. Da hadde ikke miljøproblemene oppstått i utgangspunktet, for problemene har oppstått mens mange har tjent seg rike på å forurense. Høyresiden risikerer å ikke lykkes med sin klimainnsats, fordi de glemmer å snakke om hvorfor vi må snu sammen.

Ifølge Astrup finnes det ikke nok idealister i verden til at det alene kan redde oss, men det finnes ikke nok kalkulatorer til at det kan redde oss heller. Det vi trenger er mennesker med både hoder og hjerter.