Rike barn leker best?

Av Eivind Fjeldstad, daglig leder for Norwegian-African Business Association, og Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund

I dag holder generalsekretæren i East African Community (EAC), Dr. Richard Sezibera, hovedinnlegget på Norfunds sommerkonferanse. Han vil oppfordre Norge til å skape bedre handels- og investeringsrelasjoner med Øst-Afrika, for å styrke utviklingen i regionen.

Seziberas besøk åpner for en ny tilnærming til hvordan vi innretter vår politikk for utvikling i fattige land - og samtidig bidrar til en fornuftig næringspolitikk for Norge.

Norge er et av verdens rikeste land. Rikdommen har vi skapt gjennom investeringer, arbeid, handel og god forvaltning av ressurser. Men hvordan har vi forvaltet vår rikdom til nå? Hvem handler vi med? Hvor investerer vi? I all hovedsak plasserer vi vår kapital og utvikler våre handelsrelasjoner i den rike delen av verden. Slik bruker vi vår formue til å skape utvikling og vekst i rike land, og ved å velge bort andre bidrar vi samtidig til større forskjeller i verden.

Positivt i Øst-Afrika

Mange fattige land viser imponerende vilje og evne til å vokse. De fleste av verdens raskest voksende økonomier befinner seg på det afrikanske kontinent. Landene ønsker å jobbe seg ut av fattigdommen så raskt de kan og inviterer til investeringer som gir flere arbeidsplasser og økt handel.

Landene som samarbeider gjennom East African Community (EAC) - Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda og Burundi har til sammen 130 millioner innbyggere og økonomiene er i sterk vekst. Politisk stabilitet og en næringsvennlig politikk gjør regionen til en god investeringsdestinasjon. Næringslivet drar nytte av en velutdannet og globalt orientert middelklasse. De fem medlemslandene i EAC har de siste 10 årene firedoblet sitt bruttonasjonalprodukt, som nå utgjør nær 500 milliarder kroner.

Stor kapitalmangel

Til tross for positiv utvikling er kapitalmangelen fortsatt stor i de fleste afrikanske land og mange bedrifter nøler med å gå inn. Den norske oljeformuen investeres nesten ikke i afrikanske land.

Skal fattige land kunne tiltrekke seg nødvendige kapital har de behov for bedre handelsrelasjoner med omverdenen. Myndighetene har en viktig oppgave i å legge til rette for å utvikle økonomiske relasjoner mellom næringsaktører i ulike land. Handelsavtaler kan øke forutsigbarhet og redusere risiko for investorer gjennom blant annet felles standarder, bedre administrative prosedyrer, beskyttelse mot diskriminering, eller reduserte kostnader gjennom lavere tollsatser.

Norge har nesten ingen handelsavtaler med land i Afrika sør for Sahara. Der norske investeringer er godt beskyttet gjennom avtaleverk i Vesten, eksisterer ikke de samme avtalene med afrikanske land. Nye handelsavtaler og avtaler som beskytter investeringer som kan fremme private investeringer i de fattigste landene inngås i praksis ikke. I dag er det paradoksalt slik at en norsk investor oppnår investeringsbeskyttelse i mange afrikanske land hvis investeringen skjer gjennom visse tredjeland, som for eksempel Mauritius, men ikke når investeringen skjer direkte fra Norge. Dette er verken god forvaltning eller god global fordelingspolitikk.

Ny politikk nødvendig nå

Vi tror ikke det er bevisst politikk at vi ikke har utviklet handelspolitiske økonomiske relasjoner med land i Afrika. Snarere er det et resultat av at vi ubevisst har oversett markedsmulighetene i regionen, og betydningen av investeringer og handel. Tiden er nå inne til å gjøre noe med dette! Gode foreløpige signaler kommer heldigvis fra Nærings- og handelsminister Trond Giske som nylig uttalte «Nå står Afrika for tur» - samt oljefondets direktør Yngve Slyngstad som bekrefter i Aftenposten den 10. august at oljefondets investeringer i Afrika skal økes. Vi må handle, investere og utvikle lønnsomme og bærekraftige arbeidsplasser, også i den fattige delen av verden. Det er en vinn-vinn situasjon. Vi må ta initiativ til at EFTA fremforhandler nye handelsavtaler med land i Afrika, i første omgang med Øst-Afrika.

Vi oppfordrer til at det fra norsk side gis en samstemt positiv tilbakemelding til generalsekretæren i East African Community, om at ja, vi ønsker å utvikle handels- og investeringsrelasjonene - og ja, vi ønsker at arbeid med å etablere en handelsavtale kommer i gang!