Rikdommen framtrer som en uhyre samling stoler med den enkelte stol som dens elementærform

2016 - 2019

RIKDOMMEN FRAMTRER SOM EN UHYRE SAMLING STOLER
MED DEN ENKELTE STOL SOM DENS ELEMENTÆRFORM

Nå hoper det seg opp borti Grenseland.
Kom, skal vi leke stolleken, alle mann.
Så kan a Sylvi Listhaug få bestemme.
Hu trenger sikkert flere sånne hjemme.

(6. januar 2016)

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/strammer-inn-reglene-for-permanent-opphold-maa-kunne-norsk-ha-jobb-og-bolig/a/23587143/