Regjeringens rusutvalg, med begrenset representasjon.

Det er nedsatt et utvalg til å utrede mulighet for overføring av samfunnets reaksjoner på bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Fra justissektoren til helsesektoren. Rusreformen inneholder mye, men utvalget har mildt sagt snever brukerrepresentasjon.

Om du har fulgt med i den norske narkotikapolitikken de siste 10 årene, vil du ha fått med deg engasjementet til Arild Knutsen (Rusmisbrukernes reelle brukerstemme / Leder i FHN - Foreningen for human narkotikapolitikk.

Knutsen har frontet baksida av denne medaljen, sliterne i gata på plata, ,løvetannbarna og utskuddene ingen klarer og hjelpe i over 10 år. At ikke Arild er representert som brukerrepresentant i det nye utvalget er en skam for utvalget.

Litt om brukerrepresentantene i utvalget
Kenneth Archanter / RIO

Kenneth Arctander Johansen er Informasjonsansvarlig i RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Medlem i brukerutvalget Helse Sør-Øst og PhD-kandidat i sosialt arbeid ved Ghent universitet.

Wibecke Årst:

Representerer "brukerorganisasjonen Marborg.
Marborg er en organisasjon fra Nord som i sin tid brøyt ut av RIO fordi RIO ikke tolererte metadon. Du kan si de så dagens lys på bagrunn av dette, for de som måtte ha metadon. I dag driver de Kafe X, et rusfritt værested i Tromsø i tett samarbeid med RIO.


RIO :

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, ledes av Jon Storaas.
Jon Storaas har tidligere debattert mot Arild Knutsen og sprøyterom, heroinklinikker, legemiddelassistert rehabilitering og avkriminalisering, da særlig legalisering.
Det er ingen aktive brukere i rio og jeg kjenner heller ingen aktive brukere som representeres av de. Det de representerer er EKSRusmisbrukeres interesser, en håndfull suksesshistorier de kan være stolte av, men de representerer ingen reelle rusmisbrukere, å om du ser på historikken dems har de heller aldri gjort det.

Når jeg tenker på brukerorganisasjoner så tenker jeg NORMAL, FHN, EMMA SOFIE, FTR og Prolar-Nett, som gjennom all sin tid har vært en direkte motpol til Actis/RIO. Det er gledelig og se at disse ytterkantene i dag er mer samlet, men som Thorvald (Stoltenberg) nylig sa, det går for tregt!
Som Dagbladet skrev på lederplass i dag er utvalgets mandat så tynt at vi har mange mil igjen før vi kan vente en human narkotikapolitikk. Utvalgets sammensetning og brukerrepresentasjon tyder på det samme. Det er synd for rusavhengige, rekreasjonelle brukere og deres pårørende. Pårørendegruppen er heller ikke representert i utvalget.
Les gjerne portrettintervju av Arild Knutsen her http://fritanke.no/filarkiv/fri_tanke_0804.pdf Der kan man se at RIO var en aktiv organisasjon for å motvirke den rusreformen det nå åpnes for.

Hvor mange utvalg og år skal til for at konsensus skal oppnås blant folk som prøver å hjelpe?

En avkriminalisering bør gjennomføres nå, utvalget bør heller utrede seg fram til den beste reguleringsmodellen. GOD PÅSKE
GOD PÅSKE!

https//www.dagsavisen.no/nyemeninger/avkriminalisering-av-narkotika-hjelp-fremfor-straff-1.1060075
https//www.underskrift.no/vis/6958