I FLYKTNINGKLEMME: Statsminister Erna Solberg (t.v.) og utenriksminister Børge Brende har et forklaringsproblem overfor Stortinget.FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Regjeringen villeder folket

Returen av flyktningene har brutt sammen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sa tirsdag at Russland ikke vil ta tilbake flyktninger som har gitt falske opplysninger til russiske myndigheter for å kunne flykte til Norge. «De har brutt russiske lover».

Utenriksminister Børge Brendes (H) kommentar var at dette ikke var nytt for ham. Det som har skjedd kaller vår utenriksminister «storm i et vannglass».

Slik oppfattes det kanskje i Kreml. Men ikke på Storskog og i Stortinget. I KrF og Venstre er reaksjonene heftige. SV er på hugget. Snart våkner også Ap. Jonas Gahr Støre har så langt hatt en engels tålmodighet med Sylvi Listhaugs, Børge Brendes og Erna Solbergs elendige håndtering av Storskog-saken og oppfølgingen av asylforliket.

Støre var hovedarkitekten bak forliket. Han kan ikke sitte stille og se på at det rives i stykker. Som utenriksminister sto Støre for en vellykket Russland-politikk. Han må si klart fra når Brende er i ferd med å rive den ned. Regjeringen har mistet grepet. Kaoset rundt returene til Russland er komplett. Politikken har kollapset.

Opposisjonens jobb er å opponere. Denne uka har det vært møtefri på Stortinget. Representantene har vært spredd for alle vinder. Når Stortinget tirsdag kommer til sans og samling, må det bli mer fart på tinget. Hvis det er riktig som utenriksminister Børge Brende hevder, nemlig at han visste at Russland bare ville ta imot asylsøkere med lovlig opphold i Russland, burde selvfølgelig regjeringen ha lagt en annen plan for tvangsreturene. Regjeringen måtte vite at flesteparten av dem som kom gjennom smutthullet i Storskog, ikke hadde lovlig opphold i Russland. Hvorfor skulle de flykte hvis de kunne oppholde seg lovlig i det landet? Økonomiske flyktninger og russiske avhoppere har vi hatt mange av tidligere. Men de sykler ikke over grensa til Norge. De kommer med fly og sendes tilbake med fly hvis de ikke har gode grunner for opphold i Norge.

Utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg og innvandringsminister Sylvi Listhaug har kanskje vært i villrede om russisk politikk og praksis på dette området. Uvitenhet forklarer, men fritar ikke for ansvaret. De har villedet folket og Stortinget.

Det er nemlig ingen tvil om at regjeringen i forbindelse med hastebehandlingen av den nye utlendingsloven, ga inntrykk av at det var greit å sende omtrent alle raskt tilbake over Storskog. Russland var et trygt land for flyktningene. Norge hadde en avtale som bandt Russland til å ta imot dem.

Stortinget bet på kroken. Etter bråstoppen i tilbakesendingen og den russiske utenriksministerens «njet», vet Stortinget bedre. Stortinget må få vite hvorfor det har gått galt.

Hadde utenriksminister Børge Brende tatt en telefon til sin russiske kollega og spurt om hvordan landet stiller seg til å få flyktningene i retur, ville han kanskje fått samme svaret som NRKs Moskva-korrespondent da han spurte utenriksminister Lavrov om det på pressekonferansen. Vi vet nå at Norge ikke hadde en tydelig og robust avtale med Russland. I avtalen er det stort rom for fortolkninger, som UD ikke kan ha gjort ministeren tilstrekkelig oppmerksom på.

Når en regjering mister grepet, går det som regel fra vondt til verre. Regjeringen skrøt voldsomt av at den hadde tettet smutthullet over Storskog. Den skrøt mindre av den planlagte returen samme veien. Den skulle foregå raskt og i stillhet. Utenriksminister Børge Brende fikk seg til å si at kritikerne måtte dempe seg.

Det gikk galt fra første dag. Vi ble fortalt at flyktningene skulle sykle tilbake. Siden syklene flyktningene brukte var skrotet, ble det foretatt sykkelinnsamling. Innsamlingen ble stanset. Vi fikk høre at flyktningene skulle busses ut. Den første gruppen med hvite busser kom ut (fargen på bussene ga mange av oss forferdelige assosiasjoner).

Så ble det busstopp. Første forklaring var at man manglet busser. Da bussene ankom, men ikke kjørte videre, ble det bortforklart med datatrøbbel. Deretter med en udefinert sikkerhetsrisiko. Hvis ikke dette er å villede folket, har uttrykket mistet sin mening.

Mens man ventet på bussen, mistet politiet tålmodigheten og hodet. Flyktningene ble pågrepet, satt i leir for så å bli sluppet ut igjen. Lokalmiljøet reagerte kraftig. Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger sa til Klassekampen i går at måten disse returene skjer på, provoserer. «Norske politifolk blir helter når de berger folk fra å drukne i Middelhavet. Her blir en fagforeningsleder som mener det er viktig å støtte folk i nød, arrestert. En dame blir til og med strippet. Kontrasten er enorm.» Det er ikke vanskelig å være enig med ordføreren i nord.