Regjeringen overhører døve og hørselshemmede barn

Tenk deg at poden får ny lærer. Læreren er kinesisk, men har tatt et halvt års studier i norsk ved universitetet. Synes du det hadde vært greit om denne læreren hadde ansvar for undervisning i norsk og andre fag?

Eller enda verre – den kinesiske læreren kan faktisk ikke norsk i det hele tatt, så skolen setter inn en tolk i norskundervisningen, som ellers foregår på kinesisk. Synes du det hadde vært en tilfredsstillende løsning?

Dette er realiteten for tegnspråklige barn. Norsk tegnspråk er et av de største og eldste minoritetsspråkene i landet vårt. Det er 20 år siden døve og hørselshemmede barn fikk rett til å få opplæringen sin i og på tegnspråk, med egne læreplaner. Men fremdeles finnes det ingen utdanningstilbud for tegnspråklærere. Det er mulig å ta noen studiepoeng i tegnspråk, men disse studiene gir ingen opplæring i pedagogiske praksiser om hvordan man lærer bort tegnspråk. Det eneste kravet som stilles til tegnspråklærere er at de har minimum 30 studiepoeng (tilsvarende et halvt års studier) i tegnspråk. Og selv dette kravet viser det seg at er vanskelig å oppfylle. Ofte får man ikke tak i tegnspråkkompetanse overhodet.

Forskning viser at hørselshemmede barn og unge får dårligere resultater på skolen enn andre barn. Kanskje ikke så rart når de ofte får opplæring av personer som åpenbart mangler nødvendig kompetanse? Det er et skrikende behov for et kompetanseløft. Dette har OsloMet, storbyuniversitetet, tatt på alvor, og har søkt om midler til en nasjonal satsing på tegnspråk. I sakspapirene skriver rektor Curt Rice at behovet for økt tegnspråklig kompetanse er stort, og særlig barn og unges lovfestede rett til utdanning på deres eget språk blir ofte ikke fulgt godt nok opp i mangel på kvalifisert arbeidskraft. I Hørselshemmede barns organisasjon jobber vi kontinuerlig med saker som bekrefter dette.

«Vi skal kjempe for at tegnspråkbrukere ikke blir holdt utenfor. … Jeg lover å bruke de virkemidlene jeg har, slik at folk kan få en bedre forståelse for tegnspråk.» Dette sa kulturminister Trine Skei Grande da hun ble invitert til diskusjon om OsloMets tegnspråkløft i april i år. Med statsrådspost for både kultur og høyere utdanning, skulle man tro at virkemidlene var lett tilgjengelig for Venstre i regjering. Det er derfor med stor vantro og skuffelse vi konstaterer at regjeringen ikke har funnet en eneste krone i statsbudsjettet til tegnspråkløftet OsloMet ønsker seg.