Reform 2019

Nærpoesireformen

Nærpoesireformen 2019: "Flere poesibokstabler - færre parkeringsbøker," tror poesibekjent Ola Bok.