Redusert sykelønn gir bærekraftig velferd

RU må slutte å se seg blind på ideologi, og heller se på hva som er realiteten.

Lederen for Rød Ungdom, Tobias Lund, påstår at Fremskrittspartiets Ungdom, sammen med KrFU, Unge Høyre og Unge Venstre ønsker en «brutalisering» av arbeidslivet i et innlegg 18 april. Årsaken er fordi vi vil gjøre velferdsstaten bærekraftig gjennom blant annet å redusere sykelønnen. Min oppfordring er at RU må slutte å se seg blind på ideologi, og heller se på hva som er realiteten.

Det er mange feilaktige påstander og faktafeil i innlegget til Lund, men jeg skal først og fremst her konsentrere meg om sykelønnsdebatten. Fakta er at Norge har verdens høyeste sykefravær. Norge troner godt over samtlige sammenlignbare land, som Sverige, Danmark og Tyskland. Det er ganske paradoksalt all den tid vi samtidig har verdens lykkeligste og rikeste befolkning. Årsaken er sannsynligvis sammensatt, men det er et faktum at forskning viser at desto høyere sykelønn et land har, desto høyere blir sykefraværet.

Gjennom å redusere sykelønnen noe, vil sykefraværet gå ned. Faktisk kan den norske staten spare så mye som 6,6 milliarder kroner hvert år ved å redusere sykelønnen til 80% av full inntekt. Det er penger som kan brukes på skole, helse, eller skatteletter til vanlige familier. Hvis vi i tillegg reduserer sykefraværet til svensk nivå kan vi redusere utgiftene med 20 milliarder kroner. 

At Rød Ungdom ser på tiltak for å ivareta velferdsstaten som en «brutalisering» av arbeidslivet er dessverre nok et eksempel på at venstresiden hverken evner eller klarer å tilpasse løsningene til dagens situasjon.

Det som derimot er mer overraskende er at Rød Ungdom spør hvor «tiltakspakkene» er, hva gjelder å skape «flere jobber». RU har tydeligvis ikke fått med seg at norsk økonomi går så det suser. Ironisk nok så satte børsen ny rekord samme dagen som Lund sitt innlegg tegnet et dommedagsbilde over norsk økonomi og arbeidsliv.

På tross av at norsk økonomi kjennetegnes ved lav arbeidsledighet, høy økonomisk vekst og et arbeidsliv i grønn omstilling, så er det mye som kan forbedres.Velferden vi har er ikke gratis, og det er grenser for hvor lenge vi kan smøre økonomien med oljepenger, selv om norsk økonomi går bra. Å redusere sykelønnen noe vil gjøre velferdssamfunnet mer bærekraftig, samtidig som det frigjør enorme ressurser som kan prioriteres på andre viktige områder som utdanning og helse.