Raskere reiser: Heller jernbane enn overdose T-bane

En ny jernbane gjennom nordre del av indre by reduserer reisetidene for flest passasjerer. Ny T-banetunnel er overflødig.

Oslo tettsted har nå 1 million innbyggere. Bygg Millionbybanen – en ny øst-vestgående jernbanetunnel – med stasjoner ved viktige reisemål som Rikshospitalet, Blindern, Ullevål sykehus, Sagene, Aker sykehus. I øst kan Millionbybanen kobles til Hovedbanen og eventuelt til en ny, raskere jernbane til lokalsykehuset for Groruddalen på Lørenskog (Ahus).

Byrådets forslag til ny somle-sikksakk-T-bane Majorstua–Tøyen via Stortinget slaktes av stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Dagsavisen 24. juli («Unngå historisk tabbe»). Denne T-banen får bare 2 nye stasjoner, Bislett og Legevakta i Storgata – et blodfattig resultat når prislappen er på nesten 20 milliarder kroner.

Tybring-Gjedde tar istedenfor til orde for en ny T-banetunnel Majorstua–Ensjø, med 4 nye stasjoner: Bislett, Ullevål sykeshus, Sagene, Ringen kino. Men reisetidsreduksjonene blir ikke store nok. Det planlegges nå jernbane Nationaltheatret–Bislett. Den bør forlenges til Blindern. Gjennomgående tog fra Ski og Lillestrøm til Millionbybanen reduserer reisetidene betraktelig.

Kapasitet for inntil 16 avganger per time og retning i dagens T-banetunnel frigjøres ved å jernbanifisere Kolsås-, Østerås-, Furuset- og Lambertseterbanen og bygge forbindelser til Oslo S via Blindern–Nationaltheatret og Hovedbanen. Da får vi hyppige avganger på både gamle T-baner og jernbanifiserte baner.

Dagens T-baner er blindspor. Å forlenge og knytte de jernbanifiserte T-banene sammen med resten av jernbanenettet, for eksempel ved Sandvika, Lysaker, Lørenskog, Lillestrøm og Hauketo, vil også redusere reisetidene.

Buss for tog fungerer dårlig. Millionbybanen kan i motsetning til en ny T-banetunnel brukes som reservebane for dagens jernbane gjennom Oslo.

Å lukke øynene og ta en overdose T-bane blir en historisk tabbe.