Råd om MDMA i julen

Konsum av både legale og illegale rusmidler er på sitt høyeste i julen. I den sammenheng er det særlig viktig at vi når ut med informasjon om risiko og skadereduserende tiltak.

I 2013 døde Martha Fernback etter å ha tatt 0,5 gram MDMA. Dødsfallet ledet moren, Anne-Marie Cockburn, til å ta opp kampen mot en forbudspolitikk som har ledet til manglende informasjon om trygg dosering og andre skadereduserende tiltak.

 

Onsdag 20.12 kunne NRK melde om at en 21-åring døde på sykehus etter å ha tatt det som angivelig var MDMA. Det er dypt sørgelig å lese om slike dødsfall, og samfunnet må gjøre det som er i dets makt for å forhindre slike tragedier. Det er dessverre en risiko for at sjeldne og ekstreme konsekvenser forbundet med MDMA fører til videreføring av feilaktig eller manglende kunnskap.

 

EmmaSofia har som mål å fremme tryggere og sunnere bruk av rusmidler, og ønsker å bidra for å forebygge slike tragiske hendelser. Vi anser det å gi evidensbasert informasjon om risiko og trygg bruk som en viktig del av skadeforebygging. Det er grunn til å tro at flere dødsfall kunne vært unngått dersom folk hadde fått bedre veiledning om risiko og trygg bruk, samt mulighet til å teste rusmidlene både for styrke og for renhet.


I England har vi lenge sett at det distribueres piller med svært høy styrkegrad (gjerne oppi 300-500 mg MDMA). Dette er 3-4 ganger sterkere enn hva som kan regnes som en «moderat» dose. På tross av dette forekommer dødsfall som følge av MDMA-overdose heldigvis svært sjeldent, og risikoen er lav sammenlignet med både lovlige rusmidler og andre aktiviteter. For 2008 beregnet man MDMA-relaterte dødsfall i Storbritannia til 1 per 2 millioner doser. Visse populære treningsregimer byr på større risiko enn MDMA fordi folk sitter med feil kunnskap og veiledning om hva helsen deres faktisk tåler, selv om trening er jo både trygt og bra for folk flest. Derfor finnes det advarsler på tredemøller, som mange nordmenn vil ignorere idet de begir seg ut på hard trening etter nyttår for å komme i form.

 

MDMAs risikoprofil øker imidlertid både ved høyere doser og ved blanding med andre lovlige og ulovlige rusmidler, da særlig stimulerende rusmidler som kokain og amfetamin. Å blande MDMA og visse type antidepressive medikamenter er ekstremt farlig. Visse grupper (som personer med hjertelidelser) har også høyere risiko. Den største risikoen knyttet til bruk av MDMA er imidlertid risikoen for å ta noe som ikke er MDMA. Alle disse farene er forsterket i samfunnet gjennom forholdene som skapes av dagens forbudspolitikk og stigmatisering av rusbruk.


Gjennom arbeidet vårt har vi kommet i kontakt med en rekke mennesker som har opplevd at deres erfaringer med MDMA har hatt en klart positiv effekt på deres liv, både ved å bidra til deres personlige utvikling og ved å hjelpe dem ut av emosjonelle og personlige kriser. Det er da ikke rart at mange, og særlig unge, foretrekker MDMA fremfor alkohol. Oslo er den byen i Europa med høyest MDMA forbruk, basert på testing av avløpsvann gjort av Score-gruppen og EUs narkotikaovervåkingsbyrå EMCDDA i 2016. Her ble det anslått at rundt 200 000 doser MDMA ble brukt i Oslo i 2016.


EmmaSofia ønsker at flest mulig skal være trygge. Slik vi ser det, er det beste tiltaket lovlig tilgang på kvalitetskontrollert MDMA, som inkluderer forbrukerveiledning og informasjon om trygg dosering. I mellomtiden er det imidlertid en rekke skadereduserende tiltak man kan gjøre:

  • Ikke ta noe du ikke kjenner innhold eller dosering på.
  • Begynn heller med en lav dose, og øk gradvis.
  • Bruk testkits for å teste at du har ren MDMA.
  • Ikke bland rusmidler.
  • Ikke ta MDMA dersom du bruker antidepressiver eller har kjente hjerteproblemer.
  • Ikke nøl med å ta kontakt med legevakten dersom du mistenker fare for helse eller liv.


EmmaSofia oppfordrer til ansvarlig og vettug oppførsel, og i likhet med Anne-Marie Cockburn mener vi at nulltoleranse og forbudspolitikk ikke er veien å gå for å forebygge skade og dødsfall som følge av rusmiddelbruk. Forhåpentligvis kan vi gjennom mer ærlig og åpen kommunikasjon om risiko og skadereduserende tiltak unngå flere slike tragiske dødsfall i fremtiden.


Vi i EmmaSofia ønsker alle en varm og trygg høytid.