Psykisk helse utestengt - Skuffet over lokalavisen

Mennesker nederst på samfunnets rangstige blir utestengt fra en lokalavis i Oslo

PSYKISK HELSE UTESTENGT – SKUFFET OVER LOKALAVISEN

Ingen innlegg kommet på trykk i dag heller. Like skuffet blir jeg hver gang. Nå er jeg så skuffet at jeg må skrive om dette. Jeg vil så gjerne være et talerør for vanskeligstilte i samfunnet, men slipper ikke til i vår lokalavis. Hvorfor slipper jeg ikke lenger til som leder i Mental Helse Stovner? En leder med et flott styre som ønsker å løfte opp en gruppe som til alle tider er blitt stående på sidelinjen og gjemt bort i samfunnet.

Som kjent er psykiske helseutfordringer tabubelagt og en del aviser/medier vil nok kvie seg for å skrive om slike temaer.

Psykisk helsevern har gjennom årene gått gjennom nedtrappinger og kutt i budsjetter. Politikerne vet så godt å svinge sparekniven over denne gruppa, for de vet at de ikke møter motstand. Nå vi som ønsker å fronte saker i mediene føles det ekstra sårt og ikke slippe til.  

I oktober 2018 arrangerte vi Verdensdagen for psykisk helse på Stovner og markeringen ble så vellykket med besøk av lokalpolitikere i bydelen. Tema vi valgte var Kjærlighet som medisin hvor det sentrale fokuset var mer omsorg og varme og færre piller i psykisk helsevern. 4. oktober sendte jeg dette til redaksjonen som aldri tok dette inn.

Fra 4. oktober og til dags dato har jeg sendt inn 10 innlegg relatert til psykisk helse, funksjonshemmede, vanskeligstilte og sykehussaken. Ikke et eneste innlegg er kommet på trykk. 19. februar hadde vi et vellykket årsmøte med hyggekveld og besøk av sentrale politikere i bydelen, bl.a. lederen for bydelsutvalget i bydelen og andre gjester utenom. Jeg sendte melding om dette og referat fra møte med bilde til avisen 25. februar som ikke har tatt dette inn.

26. februar mottar jeg en forespørsel fra avisen om å sette inn annonser for lokallaget Mental Helse Stovner – prisen er kr. 750 pluss mva. pr annonse størrelse 75x75 mm. Vi er et lite lokallag (50 medlemmer) med beskjedne midler som vi ønsker å bruke på våre medlemmer. Hvorfor kan de ikke tilby oss gratis plass på en av sidene. Jeg har abonnert på avisen i ca. 35 år og kunne da kanskje forvente litt goodwill.

Jeg forventer ikke at de tar inn alle 10 innleggene. Hadde jeg fått på trykk 3-4 ville jeg vært strålende fornøyd for jeg vet så godt at avisredaksjonene får inn så mye og kan ikke ta inn alt.

Høsten 2004 stiftet jeg lokallaget Mental Helse Stovner som er blitt vår store stolthet. Hensikten med opprettelsen av lokallaget var å nå ut til folk som sliter med psykiske helseutfordringer samt deres pårørende. Vi tror at åpenhet om psykisk helse kan bryte tabuer og fordommer, forebygge alvorlige lidelser, få flere til å komme ut av skapet og får flere til å tørre å oppsøke hjelp. Derfor hadde det vært så fint om vi slapp til i lokalavisen.

Til høsten feirer vi 15 års jubileum. I løpet av de 15 årene har vi fått inn mye i avisen. Men de siste 4 – 5 årene har det vært vanskelig med innlegg kun i ny og ne. Fra oktober 2018 til dags dato har det vært helt stopp.

En lokalavis bør etter min mening dekke mangfoldet i lokalsamfunnet. Akersavisen skal da dekke Groruddalens mangfold, og etter min mening er folk som sliter med psykiske helseutfordringer også en del av mangfoldet.

Demokrati og ytringsfrihet gjelder for alle samfunnsgrupper inkl. folk som sliter med funksjonshindringer og utenforskap. 

Gunn Pound