Presisering om menn og kreft

Ved å sette fokus på kreftsykdom blant menn tror vi det kan føre til at flere kommer raskere til lege.

Haakon Bull-Hansen skrev i Dagsavisen (1/2) om myten om den syke mannen og har flere henvisninger til Kreftforeningen.

Vi synes Bull-Hansen gjør seg noen gode refleksjoner som vi er enige i. Vi føler dog for å presisere litt i forhold til Bull-Hansen sitt innlegg. Kreftforeningen hadde en satsning i årene 2006–08 på menn og kreft. Begrunnelsen var å skape oppmerksomhet og åpenhet om kreft hos menn, motivere menn til selv å gjøre en innsats for å redusere risikoen for å få kreft, øke menns kunnskap om tidlige symptomer på kreft og motivere menn som oppdager symptomer som kan være kreft til å gå til legen.

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på denne satsningen og planlegger også fremover og gjøre mer med menn og kreftsykdommer som tema. Vår intensjon var definitivt ikke å bidra til å sykeliggjøre mannen og gi ham dårlig samvittighet og skyldfølelse. Vi erfarer at mange menn fortsatt opplever det som vanskelig å snakke om egen helse. Ved å sette fokus på kreftsykdom blant menn tror vi det kan føre til at flere kommer raskere til lege.

Vi har i dag, så vidt vi kjenner til, ingen kliniske studier i Norge som viser at kreften har kommet lenger i sitt forløp hos menn enn kvinner når diagnosen blir stilt. Likevel viste retrospektive studier blant kreftpasienter og fastleger som ble gjort i forbindelse med menn og kreftsatsningen, at menn gjennomgående ventet lenger med sine symptomer på kreft før de gikk til fastlegen sin. Men vi er enige i at å konkludere med at dette er årsaken til høyere kreftdødelighet blant menn vil være en feilslutning.

Det er riktignok et faktum at dødelighet som følge av kreft er høyere for menn enn for kvinner fra og med 55 år og oppover. Det er flere årsaker til dette, og vi trenger mer kunnskap for at enda flere, både menn og kvinner, skal overleve sin kreftsykdom. Dette er noe vi jobber for hver dag.