Praktisk og estetisk kompetanse

Vektlegger Kunnskapsløftet de riktige ferdighetene i 2017?

Hva med å kunne bruke papir og blyant som ny grunnleggende ferdighet? Grunnleggende ferdigheter er forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Kunnskapsløftet beskriver fem ulike ferdighetsnivåer som skal være gjennomgående for alle fag:

• Å kunne uttrykke seg muntlig

• Å kunne uttrykke seg skriftlig

• Å kunne lese

• Å kunne regne

• Å kunne bruke digitale verktøy

Vi er alle enige om at dette er viktige ferdigheter. Men det som slår meg hver gang jeg leser dette høyt, er spørsmålet; «Hvorfor i all verden står akkurat den ferdigheten om å kunne bruke digitale verktøy som en av de grunnleggende ferdighetene»?

Hvilken nerd fant ut at digitale verktøy var så viktig at dette skulle formuleres som en av de grunnleggende ferdighetene? Hvorfor står digitale ferdigheter over sanseferdighetene – som for eksempel sosiale ferdigheter og fysiske, motoriske og kreative ferdigheter? Hva med andre verktøy som for eksempel papir og blyant, skrujern og skiftenøkkel? Er ikke disse ferdighetene viktige å kunne bruke?

Misforstå meg rett. Å bruke digitale verktøy er viktig nok … Jeg mener derimot at det er overflødig å vie dette så mye plass i Kunnskapsløftet. Skoleelevene vokser opp i en tid med stort fokus på digitale verktøy, noe som vil følge dem livet ut – både i lek og alvor.

Tiden er inne til å fokusere på de ferdighetene som holder på å «glippe» blant den oppvoksende generasjonen. Ferdigheter som kommer til å bli etterspurt, ifølge Ludvigsenutvalgets rapport om fremtidens skole. Samfunnet kommer til å trenge kreative, skapende og utviklende mennesker som evner å arbeide effektivt i team.

Skolenes landsforbund er den eneste organisasjonen som har programfestet å arbeide for å få innført en sjette ferdighet som går ut på å kunne gi uttrykk for praktisk og estetisk kompetanse. Dette er framtidsrettet og klokt.

«Å kunne gi uttrykk for praktisk og estetisk kompetanse» kunne sågar ha erstattet det «å kunne bruke digitale verktøy», i sin helhet.

Denne teksten vil passe inn i de øvrige fire og like viktige ferdigheter. Smak litt på denne utfordringen.