Politivold og forskningsfeil

At det publiseres studier med metodefeil gjør det veldig utfordrende å finne ut hva som er «sant».

Jeg har hørt at å være en etnisk minoritet i seg selv ikke er en risikofaktor for å bli skutt av politiet i USA. Og at fødsler ikke er forbundet med økte smerter.

Les også: «De som tror vi er annerledeslandet, tar feil»

Det første utsagnet er sant; det vil si, det er sant at jeg har hørt det, ifra alt til et debattinnlegg av Jan Arild Snoen i Aftenposten 15. juni til i podkasten til den innflytelsesrike amerikanske tenkeren Sam Harris.

Det andre utsagnet har jeg derimot funnet på selv. 

Det de to utsagnene har til felles er at de antakelig er feil, og at roten til misforståelsen er den samme.

La oss først undersøke om det er smertefullt å føde. Vi går til det stedet hvor fødende finnes, nemlig på sykehuset. For å danne et sammenligningsgrunnlag så rekrutterer vi kvinner i nærheten i samme alder, som i dette tilfellet er de som legges inn på gynekologisk avdeling.

De fleste av de fødende kvinnene er ikke kommet til utdrivningsfasen helt enda – i hvert fall ikke de som er villige til å delta i studien vår – og rapporterer moderate til sterke smerter.

De ikke-fødende kvinnene er stort sett lagt inn som øyeblikkelig-hjelp, med det til felles at de rapporterer intense magesmerter.

Når vi gjør våre statistiske analyser, og kontrollerer for faktorer som kan påvirke resultatet slik som alder, røykevaner, utdanning og det som er, så finner vi til vår forbløffelse at fødende kvinner har mindre smerter sammenlignet med de andre kvinnene.

Feilen her er opplagt og skyldes en skjevhet i hvem vi har inkludert i studien.

Det er jo rart, men det er akkurat denne feilen som begås igjen og igjen i akademiske artikler. Dette er tilfellet i studiene Snoen og Harris referer til, inkludert en mye diskutert studie av Johnson og medarbeidere publisert i det anerkjente tidsskriftet PNAS i 2019.

I denne studien fra USA beskriver forskerne at det å være en etnisk minoritet i seg selv ikke er forbundet med økt risiko for å bli skutt og drept av politiet.

Problemet oppstår i seleksjonen av hvem som er med i studien: På samme måte som at det var et kriterium å være innlagt på sykehus for å være med i vår smertestudie, så er det i PNAS-studien et kriterium at borgerne har blitt utsatt for politiskyting.

Les også: «Kan jeg gå god for at jorda er rund? Jeg har jo aldri vært i verdensrommet»

Det er kjent at terskelen for å bli stoppet og undersøkt av politiet i USA er lavere for etniske minoriteter sammenlignet med for den etniske majoriteten: De i den etniske majoriteten som da har blitt stoppet vil som gruppe statistisk sett ha gjort «mer galt» sammenlignet med de etniske minoritetene, og løpe en større risiko for å bli utsatt for politivold.

Ergo vil det relativt sett kunne se ut som at det er tryggere å være en etnisk minoritet enn en majoritet dersom man kun vurderer de som er registrert som å ha vært i kontakt med politiet.

Spørsmålet som vi brenner inne med er om etnisitet i seg selv henger sammen med risikoen for å bli skutt av politiet.

For å besvare dette spørsmålet må man ha informasjon om alle de som ikke er i kontakt med politiet, noe som er krevende å få til. Forskere som har forsøkt å ta høyde for seleksjonsskjevheten i hvem som kommer i kontakt med politiet i USA, finner at det er en betydelig etnisk diskriminering av minoriteter med tanke på risiko for å bli utsatt for politivold.

Det er svært viktig å identifisere årsakssammenhenger til politivold, og det er helt riktig at man stopper opp og nøkternt vurderer om det som presenteres i media faktisk er et presist bilde av virkeligheten. Det at det publiseres studier med metodefeil i renommerte tidsskrift gjør det veldig utfordrende å finne ut hva som er «sant».

Så vi får bare fortsette å være sunt kritiske.

Samboeren min skal føde om få uker, og hvis det viser seg at det faktisk ikke er smertefullt å føde, så trekker jeg tilbake alt jeg har skrevet over.

PS! Du leser nå en åpen artikkel fra Dagsavisen. For å få tilgang til alt innhold, se våre abonnementstilbud her.