TEGNING: SIRI DOKKEN

Politikk med smell i

Med tanke på hvor mye bråk det lager, er det forbløffende stille rundt politiets nye beredskapssenter.

Noen øyeblikk er vanskelige å glemme. Ett av dem er oppførselen til de to tidligere justisministrene Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen da de møtte til høring om terrorsikring tidligere i høst. Temaet kunne ikke vært mer alvorlig: Manglene på objektssikringen er så kritiske at det setter befolkningens sikkerhet, liv og helse i fare. Listhaug og Amundsen er to av statsrådene som har hatt ansvar for svikten. Ved møtestart satte de seg inn i høringssalen. Spøkte og lo. Listhaug hentet fram mobilen og tok en fornøyd selfie eller to av seg selv og Amundsen. Med tanke på at objektsikringsarbeidet de to hadde vanskjøttet var en direkte oppfølging av den kritikken Gjørv-kommisjonen kom med etter terrorangrepene 22. juli 2011, var det vanskelig å ta inn over seg at dette var mulig. Men der satt de altså, og smilte til sitt eget kamera.

Svarene de to ga i høringen hadde også et sterkt selfie-preg. Det var ingen, absolutt ingen selvkritikk å spore. Per-Willy Amundsen var i stedet opptatt av å snakke om hvor mye bedre han har vært i sin svært korte statsrådstid enn alle andre, og da særlig opposisjonen. Hans kronargument var og er byggingen av det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski utenfor Oslo. Ikke bare er dette senteret et columbi egg som vil løse nesten alle utfordringer med manglende objektssikring for politiet. Det er også et ruvende symbol på regjeringens gjennomføringsevne, handlekraft og antiterrorarbeid. Den som stiller kritiske spørsmål om beredskapssenteret, svekker regjeringens arbeid med å sikre landet mot terrorister.

Dagsavisen mener: Berettiget støy om støyen

Symboler er viktig i politikken – på godt og vondt. Noen ganger brukes de til å vise vei, peke på framtida som ligger litt lenger unna enn nesetippen og til å gi tørr brødpolitikk mening og innhold. Andre ganger kan symbolske tiltak brukes til å dekke over manglende substans. I et foredrag tidligere i høst sa Tor Saglie, som er tidligere departementsråd i Justisdepartementet, dette om at det ikke er gjort kost-nytte-analyser av det nye beredskapssenteret: «Det er ikke foretatt, for her har politikerne ønsket, og det skjønner jeg veldig godt, å få en rask gjennomføring med synlige og klare tiltak, og dette beredskapssenteret er jo nesten et sånt klart symboltiltak. Egentlig».

Under terrorhøringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen var både Per-Willy Amundsen og Sylvi Listhaug opptatte av å få fram hvordan de hadde trosset gjenstridige naboer som er kritiske til beredskapssenterets utforming. Aksjonsgruppa «Stopp støyen» er blant annet bekymret for hvordan den nye hverdagen blir, og peker på at 2000 barn som hver dag oppholder seg på flere skoler og barnehager i nærheten av senteret kommer til å høre skudd og eksplosjoner.

Når Politiets beredskapssenter står klart om et par år, skal beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste samles på et areal tilsvarende fem Ullevaal stadion. På Taraldrud skal de øve på skyting, sprenging og ha helikopterflyginger. Ifølge politiet skal det avfyres om lag 4000 skudd hver dag, mellom klokka sju på morgenen og sju på kvelden. Det blir 333 skudd i timen, eller ett skudd omtrent hvert tiende sekund i snitt. På enkelte dager kan det bli så mye som 10.000 skudd. I tillegg kommer øvinger med eksplosiver og sprengstoff, samt 2250 helikopterflyginger i året.

Til Rygge: Det tar kun åtte minutter å fly helikopter fra Rygge til Taraldrud

Den bekymrede befolkningen, som blant annet har pekt på at alle smellene fra det nye anlegget vil gjøre uteskole og friluftsundervisning vanskelig for elevene, er blitt lovet støyreduserende tiltak. For eksempel at det bygges støydempende gapahuker i skogen. Hvordan folk skal løse problemet med at de blir vekket av nattlige helikopterflyginger, er det foreløpig ikke kommet noe godt svar på. Kanskje Justisdepartementet kan dele ut gratis Sov-i-Ro?

Handlekraft er bra, det. Og helt nødvendig når det gjelder terrorbekjempelse. Men det er grunn til å stille spørsmålet om manglende innsats på de litt mindre spektakulære feltene innen beredskap og objektssikring blir kompensert ved at et symboltiltak presses på plass uten at nødvendige motforestillinger blir tatt på alvor. Det er selvfølgelig ille for familiene som må bo oppi støyen fra beredskapssenteret. Men det er også potensielt skadelig for selve senteret. Hvis det skulle vise seg at aktiviteten der skader livskvaliteten og helsa til naboene, er det ikke sikkert at politiet får øvd og trent slik man har forutsatt.

Onsdag skal Stortinget debattere den flengende kritikken mot regjeringens mangelfulle arbeid med objektsikring. Et mistillitsforslag får støtte fra alle partiene i opposisjon unntatt KrF. Det er med andre ord all mulig grunn til å følge nøye med framover. Ikke minst når det gjelder det nye beredskapssenteret.