Politikerne er smittet av Tøyenfeber

Så flinke har Tøyenfolk vært til å sette bydelen sin på kartet, med gode initiativer og godt naboskap, at flere og flere politikere ønsker å være del av suksessen. Men forslagene deres er ofte både kunnskapsløse og kontraproduktive.

Områdeløftet på Tøyen har blitt en medieyndling og beboere i nærmiljøet har vært flinke til å utnytte områdeløftets handlingsrom til å sette naboskap og skaperkraft på agendaen. Samtidig har områdeløftet ennå ikke lyktes i å løse de grunnleggende utfordringene med levekår og fattigdom, selv om man på enkelte områder er på god vei. Et viktig styringsdokument i denne prosessen har vært “Hva nå Tøyen? Sosiokulturell stedsanalyse for Tøyen i Bydel Gamle Oslo”, gjennomført av Arbeidsforskingsinstituttet. Rapporten gjør en svært grundig jobb med å avdekke hva som er levekårsutfordringene - og hvilke løsninger som kan adressere disse.


Denne stedsanalysen må ha gått politikerne på rådhuset hus forbi. I sin iver etter å få del av de positive avisoverskriftene, kappes de om å komme med velmenende, men til dels kunnskapsløse og kontraproduktive forslag. Sist ute er Arbeiderpartiets forslag om å legge 50 000 kvadratmeter NRK-kontorer på sirkustomta, der hvor lokalmiljøet og stedsanalysen er samstemte om at en flerbrukshall bør ligge. Sett i lys av siste ukers medieoppmerksomhet omkring gjengproblematikk på Tøyen og Grønland, burde det være opplagt for alle som er opptatt av Tøyen at det ikke er flere kontorlokaler på bekostning av grøntarealer, tilgang til NRK-kantina eller flere høystatusarbeidsplasser som trengs, men tilbud som gir ungdom alternativer til å henge på gata - og utsikter til arbeidsmuligheter for den delen av befolkningen som ikke har universitetsstudier; på Tøyen gjelder det ⅓ av majoritetsbefolkningen og ¾ av minoritetsbefolkningen.


Ikke bare går Arbeiderpartiets forslaget på tvers av stedsanalysen og de uttalte lokale ønskene, men det går også helt på tvers av den pågående planprosessen som ser på hele Tøyenparken under ett, som samkjører innspillene om bl.a. beliggenhet av framtidig Tøyenbad og ser det i sammenheng med andre planer for både Tøyenparken og omkringliggende videre fortetting. Med ett lite gjennomtenkt forslag skyter Arbeiderpartiet altså både lokale ønsker og behov, samt plan- og bygningsetatens helhetlige prosesser ned for fote. Det vitner om dårlig lokal forankring og lite respekt for pågående prosesser i kommunens eget byråkrati.


Oppfordringen til politikerne er klar, når dere kjenner at temperaturen stiger og Tøyenfeberen er på vei, sett deg snarest ned og les stedsanalysen for å få en realitetsorientering av behovene for nærmiljøet. Om nødvendig med en påfølgende paracet og noen timer under dyna.