PST-sjef Benedicte Bjørnland legger fram trusselvurderingen for 2015. FOTO: MARTE CHRISTENSEN/NTB SCANPIX

Politi ute av reform

Mer enn tre år er gått siden politireformen trådte i kraft. Stadig flere tegn tyder på at noe helt fundamentalt har gått feil.

Tegnene er de mange tusen politifolkene som så langt har fortalt forskere i ulike prosjekter om en reform de ikke har tillit til. De som har skoa på i norsk politi, roper ut at det gjør vondt, at noe er galt. I morgen kommer nok en rapport der dommen er at reformen ikke fungerer.

I januar la professorene Cathrine Filstad og Tom Karp fram sine funn basert på erfaringene til 4500 politimenn og -kvinner. Bare en av fem mener reformen gir mening. Fire av fem tror beredskapen er blitt dårligere eller som før. Ni av ti, nesten alle de spurte, mener tilgjengeligheten for publikum er blitt dårligere. Ironien er blytung all den tid reformen har navnet «nærpolitireformen». Det er mest tragikomisk.

I slutten av mars kom det en rapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT: «Alt kan ikke bli bedre og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig», skrev direktoratet. Reformen er i deres vurdering for omfattende og ambisiøs i forhold til de ressursene som er tilført. I rapporten blir det også problematisert at reformen står foran en solid motbakke fordi «mange, både ledere og medarbeidere, har liten tro på den». Noe har gått alvorlig galt når ingen i politiet selv har troen.

Den nye politidirektøren Benedicte Bjørnland brukte sin første arbeidsdag mandag på å forsøke å døpe om reformen. Men nytt navn, løser ingenting. Det vil i høyden dekke over et gapende, semantisk paradoks. I morgen kommer atter en rapport som både understreker og utfyller inntrykket av at reformen sliter. Forskere fra Fafo/Arbeidsforsknings-instituttet har fått svar fra 3100 politifolk. De sier at større politidistrikter og færre stasjoner har skapt større distanse til publikum og dårligere lokalkunnskap. Forebyggende, uformell politikontakt er det blitt mindre av.

Politiet er blitt redusert til blålys og maktutøvelse – en instans som kommer når noe er alvorlig galt. Alarmen går for politireformen.