Plutselig ble jeg innvandrer

En mørkhudet person, gjerne muslim, eller afrikaner, samt kriminell mann eller undertrykket dame. Denne personen har en annen hudfarge, derfor må han eller hun være annerledes mentalt, ergo fremmedkulturell.

Begreper som etnisk norsk, fremmedkulturell, innvandrer og ikke-vestlig utseende er kasteballer i offentlige dialog og brukes ofte i uheldige sammenhenger av medier, politikere og andre som uttrykker seg i det offentlige rom. Dette fører til et allment inntrykk av at alle som er mørkhudete er innvandrere – jeg har blitt innvandrer i eget land.

Innvandrer, mørkhudet, ikke-vestlig og fremmedkulturell er nærmest ensbetydende om vi kaster et blikk på hvordan en rekke offentlige aktører som stortingspolitikere, debattanter og mediene fremstiller debatten om hvorvidt det multikulturelle samfunnet er bra for Norge. Den definisjonen de fleste benytter både implisitt og eksplisitt er «mørkhudet = innvandrer». Motparten til dette blir ofte ansett som «etnisk norsk» Bruken av disse ordene som antonymer vedlikeholdes av medier og offentlige personer i innvandringsdebatten og ordet etnisk norsk forstås i dag som «hvit nordmann».

Fullt lovlig å forbeholde jobber for etnisk norske

NRK tok 8. januar i år opp en sak hvor ISS Renhold hadde utlyst en stilling på nav.no som var forbeholdt «etnisk norske». NRK nett lagde en sak ut av denne annonsen, hvor Likestilling- og Diskrimineringsombudet uttalte hvor uakseptabelt og diskriminerende det er å utlyse en stilling kun for de «etnisk norske». Hun tar feil. Det er lov.

ISS Renhold og NAV hadde sitt på det tørre da de forbeholdt stillingen «etnisk norske», for begrepet handler ikke om hudfarge. Etnisitet er relativt, og ens etnisitet må sees i forhold til ens kulturelle eller sosiale gruppe og andres kulturelle grupper, og er ikke nødvendigvis rasebetinget. Store Norske Leksikon utbroderer på begrepet at det viser ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Wikipedia derimot bruker et langt enklere språk for å definere etnisitet: Etnisitet er felles særtrekk ved en gruppe som identifiserer gruppen som et "folk". Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, musikk, verdier, kunst, praksis, litteratur, familieliv, religion, ritualer, mat, navneskikker, offentlig liv og materiell kultur. Er hudfarge nevnt i her?

I sammenheng med stillingsutlysningen til ISS Renhold, kan vi betrakte «etnisk norsk» som en person som identifiserer seg med den norske kulturen, det norske samholdet - og har da sannsynligvis norsk pass. Dette er ikke slik begrepet etnisitet benyttes i dag.

Ved å feilaktig bruke ord som etnisitet og innvandrer øker vi forskjellen mellom hvite nordmenn og nordmenn av andre nyanser. Når medier, politikere og debattanter benytter ord som etnisk norsk som motsetning til mørkhudet i sammenhenger som handler om kulturforskjeller, blir fokuset på hudfarge økt, og tankegangen «Oss hvite, og de mørke».

«Gjerningsmannen var av utenlandsk opprinnelse»

En overskrift som tyder på at gjerningsmannen i hvert fall ikke var hvit. Dette henviser igjen til «de mørkhudete» eller «ikke-vestlige.» Utenlandsk opprinnelse omfatter mange mennesker som definerer seg selv som nordmenn og norske; blant annet mange andregenerasjonsinnvandrere og utenlandskadopterte. De fleste tolker utenlandsk opprinnelse som at «gjerningsmannen var mørkhudet», mens gjerningsmannen egentlig er en lyshåret svenske. Når gjerningsmannen er mørkhudet betyr dette også at utenlandskadopterte blir inkludert. Hvorfor skal det i utgangspunktet være nødvendig å opplyse at gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse når personen pågrepet, varetekstfengslet og satt i forvaring? Når en slik formulering brukes offentlig har den til hensikt å distansere allmennheten fra ugjerningen ved å fremmedgjøre personen gjennom hans eller hennes utenlandske opprinnelse. Det er dessverre slik at når «en mørkhudet» eller «en med pakistansk opprinnelse» begår en ugjerning, så representerer han eller hun alle andre mørkhudete eller pakistanere også.

En person som står meg nær sa under en samtale om terrorisme at det er synd en muslim skal ødelegge for alle de andre. Hva med Anders Behring Breivik som var både hvit nordmann og stod for kristne verdier - han ødela ingenting for hvite nordmenn eller kristne. Han representerer ikke nordmenn, han var en psykopat. Hva hvis gjerningsmannen hadde vært mørkhudet? Da hadde personen representert en hel religion eller et land, eller enda verre – alle mørkhudete. Jeg setter det på spissen, men nå forstår du kanskje hva som skjer når ord som mørkhudet, innvandrer, ikke-vestlig og utenlandsk brukes uvettig for å distansere «oss hvite» og «de mørke».

Jeg var ett år da jeg ble adoptert til Norge, og er det SSB kaller innvandrer, det mediene kaller ikke-vestlig og hvis jeg gjør noe kriminelt, vil de søke etter en person med utenlandsk opprinnelse men innenfor husets fire vegger er jeg like norsk som deg.