Personlig økonomi bør prioriteres i skolen

Alle unge vil etterhvert få ansvaret for sin egen personlige økonomi. Det er imidlertid mange som går ut av skolesystemet uten kompetanse om hvordan man styrer egen økonomi.

Stadig flere økonimiske utfordringer for unge

Uansett hvilken utdanning og jobb man velger så vil man få ansvaret for sin egen personlige økonomi. Dessverre er det mange unge som går ut av skolesystemet og mangler kompetansen om hvordan man styrer sin egen økonomi. Tall fra Finans Norge viser dessuten at foreldre snakker mindre med barna sine om økonomi enn før. En utvikling som understreker at skolen har en viktig rolle å spille på dette området.

I tillegg møter unge voksne stadig flere økonomiske utfordringer og fristelser. Kombinasjonen av økende forbrukspress, en flora av kredittkort og forbrukslån, og mangel på kunnskap om konsekvensene er en farlig miks. Dagens lave renter gjør dessuten at man blir fristet til å låne mer, ha et høyere forbruk og lånefinansiere forbruket. Lave renter gjør det også mindre attraktivt å spare og planlegge økonomisk for fremtiden.

Mange unge har dessuten en svak forståelse av konsepter som rente og inflasjon, og at ulike typer lån og investeringer har ulik risiko. I følge Finansrådet er det også mange som ikke vet hva som skjer hvis man ikke betaler regninger eller hvis man får betalingsanmerkninger og inkassokrav.

Å pådra seg betalingsproblemer tidlig i livet er et dårlig utgangspunkt. Og uten den nødvendige økonomiske kunnskapen er det lett å gjøre feil. Dette er ikke bare et problem for den enkelte, det kan også bli et problem for landets økonomi på sikt.

Personlig økonomi bør prioriteres høyere

For at unge voksne skal kunne navigere trygt i økonomiens verden og unngå å havne i økonomiske problemer, bør skolen fokusere mer på å gi unge den kunnskapen de trenger om privatøkonomi. Ved å innføre personlig økonomi som en gjennomgående rød tråd gjennom grunnskolen kan man gi alle unge et solid økonomisk fundament. Med den rette kunnskapen og undervisningen vil man kunne sikre at alle unge har oversikten over de viktigste områdene innenfor privatøkonomi.

Så langt har det vært alt for tilfeldig hvem som får undervisning i personlig økonomi gjennom skolesystemet. Og i tillegg har det generelt sett vært altfor lite av det. Det bør gjennomføres flere endringer der personlig økonomi løftes frem som del av kjerneelementene på tvers av flere fag, som for eksempel matematikk og samfunnsfag.

Det er derfor bra at det nå skjer noen første steg i retning av en systematisk undervisning i personlig økonomi i skolen, ved at det frem mot høsten 2020 skal utarbeides nye læreplaner som etter målsetningen skal inkludere personlig økonomi i større grad enn tidligere. Dette er en god start, men sannsynligvis ikke nok.

Personlig økonomi er viktig kompetanse for å mestre livet. Dette er noe man bør lære på skolen før utfordringene melder seg i det virkelige liv. Det bør ikke være noe man lærer ved å bli kastet ut i samfunnet, uten å vite noe på forhånd. Etter min mening er det derfor viktig at man setter større fokus på personlig økonomi i skolen så raskt som mulig.