Pårørende i psykisk helsevern - en ressurs

Tiden er nå moden for å se de pårørende som nyttige ressurser

PÅRØRENDE I PSYKISK HELSEVERN – EN RESSURS

Pårørende er en stor og glemt gruppe som sjelden el. aldri får oppmerksomhet i mediene, og i Norge regner man med at det er 300 000 – 600 000 pårørende til mennesker med alvorlige psykiske helseutfordringer.

Tiden er nå derfor moden for å se de pårørende i psykisk helsevern som nyttige ressurser.

Altfor mange opplever å bli overlatt til seg selv og ekskludert fra behandlingsapparatet på tross av deres nyttige ressurser. Pårørenderollen er for de fleste en livslang oppgave, ofte fylt med skyldfølelse og selvbebreidelser. Forskning viser at pårørende har dårligere helse enn befolkningen ellers, må håndtere mange vanskelige følelser og at helsevesenet er med på å forsterke påkjenningene, samt at kvinner, single, skilte og enkemenn/enker opplever større byrder.

Behandlerne må slutte å ignorere de pårørende og å gjemme seg bak taushetsplikten . De må oppforderes til å se familieperspektivet i behandlingsopplegget. Helsedirektoratet har utarbeidet en egen veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester ”Pårørende en ressurs”. Og Mental Helse har programfestet at pårørende må få den hjelpen de trenger for å være aktive og støttende i f.h.t. brukeren av tjenestene i kommuner og stat.

Takk til LPP (Landsforeningen for pårørende i psykisk helse), Ahus ved DPS Grorud, bydel Stovner og Mental Helse for en flott temakveld om pårørende i psykisk helsevern.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner