På denne dag: Slaget ved Fimreite 15. juni 1184

Vi har på morgenkvisten i dag mottatt denne meldinga:

PÅ DENNE DAG 

Slaget ved Fimreite den 15. juni 1184 var det endelige slaget mellom Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Konsekvensene var at nesten hele det gamle aristokratiet ble utslettet og Norge tok et historisk kvalitativt steg framover. Sverre kan "ha bidratt til å skape den relativt egalitære norske kulturen". (Wikipedia)

Vi har på morgenkvisten i dag mottatt denne meldinga:

"Åra går. Jeg hører det kan bli "bråk" om man gir folk navn etter oppførsel 
og ytre atributter? Sånn var det ikke i min tid. Jeg nevner i fleng: Harald Hårfagre, Eirik Blodøks, Harald Gråfell, Olav Digre, Magnus Berrføtt, Magnus den blinde, Inge Krokrygg, Håkon Herdebrei ..
Men noe forblir det samme skjønner jeg. Dere har visst framdeles problemer med Roma. "Roma-traktaten" ..
Vel, jeg talte paven midt imot. Kan jeg så kan dere. Lykke til!"

Bilde: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane


Ola Bog sitt bilde.


.