På denne dag: NATO 69 år

Norge ut av NATO - USA ut av Norge

NORGE UT AV NATO - USA UT AV NORGE
På denne dag - North American Terror Organization 69 år.
Fjerde april 1949 ble elendigheten undertegna også av Norge.

"Atlanterhavspakten" er deponert i Amerikas forente staters regjerings arkiv, ifølge artikkel 14. (Hvor ellers.) I artikkel 13 kan vi lese: "Etter at pakten har vært i kraft i tyve år, kan en part tre ut .." Det var i 1969, det, i Per Bortens dager. Vi er på overtid. Som arbeidsfolk på gølvet i denne krigsfabrikken er vi midt i skuddlinja og på en opplagt slagmark for den politikken USA er i ferd med å sette i verk overfor Russland "med andre midler" som det heter (Clausewitz).

Norge ut av NATO. USA ut av Norge.

There’ll be war, there’ll be peace
But everything one day will cease
All the iron turned to rust
All the proud men turned to dust
- David Gilmour/Pink Floyd

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=no
https://www.youtube.com/watch?v=SnTz09-nk9c
#marchforourlivestoo