På denne dag: Ivar Aasen (5. august 1813 - 23. september 1896)

Dei apokryfe strofane

DEI APOKRYFE STROFANE

Sud om havet han stundom laut skrida,
der var rikdom på benkjer og bord.
Men kringum såg han trældomen kvida,
og so vende han atter mot nord.

Lat no andre om storleiken kivast,
lat deim bragla med rikdom og høgd.
Millom kaksar eg litet kann trivast.
Millom jamningar helst er eg nøgd.

Lat deim hava den æra dei kunna,
og sin rikdom og styrkje dertil;
når då berre dei meg villa unna
og få rå om min arv som eg vil.

Ivar Aasen


Ola Bog sitt bilde..