Øvrighetens besøkelsestid

Mandag 25. september holder Datatilsynet og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter et møte på Litteraturhuset i Oslo om digitalt grenseforsvar. Ketil Lund holder en sluttappell der han beskylder norske myndigheter for å ville kopiere de mest repressive regimer, og han fraråder å stole på staten.

Neste dag melder NRK at Opplysningskontoret for veitrafikken gjerne ser GPS-overvåking av biler som fremtidens løsning for veiprising.

Vi lever i et samfunn der staten har et omfang og en rekkevidde som går langt utover det begrenset-stat-idealet som grunnlovsfedrene i stor grad hadde. Vi har et samfunn med en grad av kontroll som kanskje ville gjort rikskommissær Terboven grønn av misunnelse. Ja, folk aksepterer i stor grad overvåking gjennom sin bruk av Internet, mobiltelefon og betalingskort.

Men det er ikke dermed sagt at det ikke kan bli mye verre. Vi lever i et samfunn med ekstremt høy tillit til staten. Den kan imidlertid, i tråd med Ketil Lunds anbefaling, ryke.

Øvrigheten bør kjenne sin besøkelsestid. Hvis slik GPS-overvåking innføres, bør det overraske få om det blir en viss utbredelse av ødeleggelse av GPS-enheter i biler. Slikt skal vi frykte bøter for? Nei, i et fritt samfunn er det myndighetene som frykter borgerne, ikke omvendt.


J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen (Flickr)