Oslovalget er et sykehusvalg

Det er ikke det samme hva du stemmer, om du ønsker å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og å bidra til en fornuftig sykehuspolitikk i Oslo.

De fire sykehusaksjonsgruppene i Oslo – Aker Sykehus Venner, Redd Ullevål sykehus, Rikshospitalets venner og Stiftelsen Gaustadklubbens fond – har nylig gått sammen under navnet Sykehusaksjonene i Oslo. Vi har litt forskjellig utgangspunkt, men har det til felles at vi er dypt uenige i de planene Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst har lagt for sykehusutbyggingen i Oslo.

Sykehusbyråkratene vil bygge et gigantisk akuttsykehus med traumesenter i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad-området. Ved dette ødelegger de det høyspesialiserte Rikshospitalet.

Ullevål sykehus, med sin store og lett bebyggbare tomt, med en mengde nyere og godt anvendelige sykehusbygninger, vil sykehusbyråkratene nedlegge. Tomta skal de selge for rundt 7 milliarder. Det er en brøkdel av de over 50 milliardene en ny utbygging vil koste, og det hele framstår derfor som et gigantisk sløseri.

Les også: Ikke fakta, men trusler og bløff

Når resultatet, ifølge fagmiljøet, gir oss et akuttilbud på grensen til det uforsvarlige og langt dårligere enn i dag, er det gode grunner til å hevde at beslutningsgrunnlaget Helse Sør-Øst presenterer for Stortinget, er så dårlig at en lånegaranti til planene må stanses fra å bli vedtatt i statsbudsjett for 2020.

Det var en seier da det ble vedtatt å bygge et nytt lokalsykehus på Aker, etter at sykehuset feilaktig ble vedtatt nedlagt for ni år siden. Det er svært viktig at Groruddalen igjen kan få et samlet sykehustilbud på Aker. I de foreliggende planene gjelder dette imidlertid bare for bydelene Alna og Bjerke. De to andre bydelene i Groruddalen – Grorud og Stovner – skal forbli på et allerede overfylt Ahus til slutten av 2030-tallet.

Vedtaket i Helse Sør-Øst i sommer, der utbyggingsplanene på Gaustadområdet ble vedtatt, er også svært ødeleggende for det psykiatriske sykehustilbudet. Gaustad sykehus, landets eldste og kanskje flotteste sykehusanlegg, blir ved dette nedlagt, og antallet sengeplasser til mennesker med alvorlige psykiske lidelser reduseres. Dette hele framstår som et ran mot en av de svakeste pasientgruppene vi har.

Det er fullt mulig å velge en alternativ sykehusutvikling i Oslo. Denne er langt på vei utredet, og består i å beholde Rikshospitalet som det er, ruste opp Ullevål til akuttsykehus med traumesenter, bygge Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen så raskt som mulig og å benytte og videreutvikle Gaustad sykehus til psykiatribehandling.

Les også: Krever omkamp om Ullevål

En fullverdig utredning av et slikt alternativ må foretas før den endelige beslutningen blir tatt. Våre beregninger viser at dette kan spare opptil 20 milliarder kroner. Dette krever imidlertid at det ikke bevilges penger i statsbudsjettet for 2020 til å sette de ødeleggende planene ut i livet. Dersom dette skal forhindres krever det politisk handling – og at våre partier tar stilling før det er for sent.

Velgerne kan i høst bidra til å avgjøre dette. Sykehusutbyggingen i Oslo vil være et tema for bystyret i Oslo, og på Stortinget vil det være umulig å la være å lytte til sterke lokale partigrupper. Det er derfor viktig hva du stemmer i kommunevalget, om du bryr deg om det framtidige sykehustilbudet i Oslo.

Vi har foretatt en undersøkelse av hva partiene mener om de viktige sykehusspørsmålene i Oslo. Svarene viser at ni av partiene som stiller til valg i Oslo, støtter en ny utredning av sykehussituasjonen. Dette gjelder Frp, KrF, MDG, SV, Rødt, Sp, SV, V, Helsepartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Disse partiene har også klart sagt at de vil gå mot reguleringsplanen for utbyggingen på Gaustad.

Dessverre gjelder dette ikke Høyre og Arbeiderpartiet, som tross stor motstand i egne rekker så langt slutter opp om sykehusbyråkratenes planer. I stor grad har disse to partiene heller ikke besvart våre spørsmål.

Les også: Stadig sterkere press mot Bent Høie i sykehussaken

Det er særlig oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet helt har unnlatt å svare, også når vi spør om partiet vil gå inn for å samle alle Groruddalens bydeler på det nye Aker sykehus. Vi kan ikke se dette annerledes enn at partiet syns det er greit at Grorud og Stovner skal bli på Ahus i flere tiår, og derved skytes ut i det uvisse.

Vår klare oppfordring til Oslos befolkning er å stemme på partier som støtter reell utredning av et alternativ til de foreliggende sykehusplanene i Oslo. Til Høyre og Arbeiderpartiet, som så langt har stilt seg bak disse planene, sier vi: Det er fortsatt ikke for sent å snu.