TINGSTUVEIEN: Dette nabolaget på Skøyen er foreslått ekspropriert og revet. – At byråden legger alt til rette for kommersielle utbyggere, er et alvorlig demokratisk problem, skriver kronikkforfatteren.

Oslos nabolag raseres

Oslo kommune legger alt til rette for kommersielle utbyggere som vil rasere folks hjem, og fører de berørte beboerne bak lyset på veien.

I 2016 kjøpte min gravide kone og jeg det som den gang var vårt drømmehus, i et rolig og fint nabolag. Her skal vi bo, her skal barna våre gå på skole – her slår vi oss til ro! Så kom knyttneven i ansiktet susende ut av det blå. Mandag 12. juni ble forslaget til ny reguleringsplan for Skøyen lagt til offentlig ettersyn. Sjokkerte leste vi at hjemmet vårt, og 18 andre hjem i nabolaget, er foreslått ekspropriert og revet til fordel for kommunale formål. Monsterblokkenes tid er over oss!

I forslaget til reguleringsplan (saksnummer 201414412 hos pbe.no), ligger husene jeg snakker om i det som i planen er kalt «Tingstuåsen». Vi som bor her, har vokst opp her eller bodd her i flere år, kjenner «åsen» som Tingstuveien. Vi er ingen folketom ås, ei heller en Holmenkoll-ås. Tingstuveien er heller ikke en del av Skøyen, vi er faktisk en del av Bestum. I et møte for beboere på Skøyen i midten av mars, ble det presentert forslag til store endringer av sentrale Skøyen. Dette dreiet seg om båtopplagsplassen, sjøfronteiendommene, Skøyen sentrum og omlegginger av vei og trikkeskinner. Skøyen skulle også få høyhus, opptil 16 etasjer på det meste i Skøyens bykjerne, ti etasjer langs E-18, inntil fem etasjer i det som i dag er omfattet av småhusplanen, og en sjuetasjers skole som skal ligge helt inntil jernbanen. Plan- og bygningsetaten var invitert i mars, men glimret med sitt fravær.

Tingstuveien ble i mars ikke omtalt og fremsto som uberørt. Dette har i det skjulte vært langt fra sannheten i lang tid. Noen har bare «glemt» å informere oss som skal miste hjemmene våre underveis. I forslaget til reguleringsplan er Tingstuveien plutselig tatt med for fullt, og det på en måte som bryter med all tidligere praksis i Oslo kommune de siste tiår! Her har det blitt gitt klar beskjed fra byråden for byutvikling: gå knallhardt til verks i Tingstuveien, rasér og transformér nabolaget fullstendig!

Ikke bare skal man avvike fra småhusplan og kommuneplan, man skal frata folk hjemmene sine til fordel for kommunale formål. Ekspropriasjon til kommunale formål, er tidligere ikke gjort i Oslo. Man har i stedet ekspropriert næringseiendom eller brukt kommunale arealer. Totalt er det foreslått å rive 19 hjem til fordel for skole, barnehager, flerbrukshall og grøntareal/parker.

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) og Plan- og bygningsetaten (PBE) er ikke mulige å få i tale, det er det lenge siden de har vært. Victoria Evensen (Ap) har selv sagt at ingen i Oslo skal få «blokk-sjokk». Hva er det de i det skjulte har visst og planlagt på forhånd og hva har de bevisst skjult for oss berørte beboere i mellomtiden?

1. Vi vet at ett hus i Tingstuveien fikk stans i sin byggesøknad på ny etasje for mange måneder siden, uten begrunnelse fra PBE. Gjentatte henvendelser fra eier til PBE er avvist eller ikke besvart. Man så det samme på Smestad. Tilfeldig?

2. Vi vet at utbyggerne som tjener penger på å bygge leiligheter, har vært og kjøpt opp og banket på døra til husene som ikke skal rives i tida rett før forslaget til reguleringsplan ble kjent. Tilfeldig, eller lekker båten til byråd Marcussen? Hvilke garantier er gitt til utbyggerne under bordet? Tomtene er nemlig ikke kjøpt for småpenger, og gevinst på utbygging forutsetter nesten femetasjers byggehøyde.

3. Vi vet at byrådet 22. juni hadde til behandling en hastesak hvor forslaget er at byråden, Marcussen, skal gis fullmakt til selv å lettere vedta blant annet kjøp av privat eiendom med verdi opp til 50 millioner. Opp til 50 millioner betyr i praksis småhusbebyggelse og ubebygde tomter. Tilfeldig at en slik hastesak kommer nå rett før ferien og helt ut av det blå fra byråden, samtidig som diverse fortettingsplaner feier over Oslo?

4. PBE har i ett års tid avvist eller ikke besvart gjentatte henvendelser fra beboere og velforeninger angående hva som planlegges på Skøyen

5. Brev og innspill fra beboere og velforeninger på Skøyen er utelatt fra PBE sine vurderinger, og journalføringen er mangelfull.

6. Personer fra enten utbyggere eller kommune foretar målinger og kartlegginger av Tingstuveiens eiendommer mens beboerne er på jobb, og pakker sakene sine og løper (!) av gårde når vi kommer hjem. Dette er lovstridig atferd!

Er det slik Oslo styres, må jeg si jeg er vettskremt! Da er demokratiet i fare. De egentlige planene for Skøyen er holdt bevisst skjult i lengre tid, men de er lekket eller kommunisert til utbyggerne i god tid før offentliggjøringen. At byråd Marcussen har møtt utbyggere i hemmelige møter og unnlatt å referere fra disse møtene, har man sett i lignende saker tidligere. Tidligere førstestatsadvokat Lasse Qvigstad skrev en kronikk om dette i Aftenposten 15. juni. Min påstand er at byråd Marcussen og PBE bevisst har holdt tilbake informasjonen om ekspropriasjon så lenge de overhodet kan, for så å offentliggjøre dette rett før skoleferien tar til. Svarfristen er allerede 4. september. De hadde kanskje håpet vi ikke skulle få det med oss. Fellesmøte for Skøyen-beboere om reguleringsforslaget er ikke før 24. august. I mellomtiden nekter PBE å møte oss, de nekter å svare på spørsmålene og innsynsbegjæringene vi har sendt inn – de nekter i grunn å svare på noe som helst.

At byråden legger alt til rette for kommersielle utbyggere, er skremmende og et alvorlig demokratisk problem. I Oslo er det store områder som er regulert for boliger allerede, men som utbyggerne nekter å ta i. Områdene er ikke lønnsomme nok, de vil tjene mer penger! De får det nå helt som de vil. Status for Tingstuveien og Bestumveien, er at folkevalgte politikere fra Ap, SV og MDG, heller vil tekkes utbyggerne, enn å ta vare på folks hjem – det som liksom skal være det tryggeste og mest solide et menneske i Norge har. Stans raseringen og transformeringen av Oslos nabolag – Tingstuveien er IKKE til salgs. Kampen er i gang!