OsloMet for familien

Oslo Pride er landets største skeive festival og folkefest. Selvfølgelig deltar OsloMet i feiringen av vår kjerneverdi mangfold, for å markere at samhold og solidaritet mellom mennesker er en grunnleggende verdi i samfunnet.

Dessuten ligger vi i landets mest mangfoldige region, som vi har særskilt ansvar for å speile og sette studentene våre i stand til å møte.

Årets Pride-tema er familie, og hensikten er å løfte frem det utvidete familiebegrepet.

Familien er viktig for oss alle, og mennesker er emosjonelt forankret i familierelasjoner gjennom hele livet. Familien er de du søker hjelp og støtte hos, og som stiller opp for deg uansett. Det finnes ingen fasit på hvordan den er satt sammen, eller hvem som er ens nærmeste. For noen er det mor og far, for andre to mødre, to fedre, enslig far, fosterfamilie, kjæresten eller kanskje vennegjengen.

Våre studenter skal ut i et arbeidsliv som møter mennesker fra alle typer familier i alle livets faser. Enten de skal bli sykepleiere, sosionomer, lærere, ingeniører eller ledere skal de forholde seg til et samfunn som favner vidt. Vi setter fremtidens yrkesutøvere i stand til å møte brukergrupper med ulike behov på en profesjonell, kunnskapsbasert og kompetent måte.

OsloMet tar ansvar for familien, og lærer studentene å utforske og utfordre etablerte kunnskaper og strukturer. Da kan ny kunnskap utvikles og praksis endres. Derfor tar vi mangfoldskompetanse inn i utdanningene våre.

Høsten 2019 etablerer vi en master i mangfoldskompetanse, som skal gi studentene et bredt, tverrfaglig grunnlag for et yrkesliv i dagens samfunn, og for forskning på mangfold. Studiet vil ha et kritisk blikk på ulike typer maktforhold mellom grupper i samfunnet, og er godt fundamentert i forskning gjort av våre ansatte.

OsloMet-familien for Pride!

For OsloMet er engasjement for Pride viktig, og i år deltar vi slik:

  • studenter og ansatte går i Pride-paraden sammen med UiO under parolen “Fryktløs kunnskap”
  • med stand i Pride park laget av egne produktdesignstudenter, der vi blant annet utfordrer stereotypier
  • vår forsker Jan Storø holder innlegg om kjønnsperspektiver i film, Pride House 25/6
  • vi låner ut kontorplass til ledelsen i Oslo Pride
  • I tillegg er selvsagt regnbueflagget heist på campus.

Vi sees!