Oslo har blitt en delt by

Det røde byrådet har sviktet Oslos befolkning etter at de fikk makten i 2015.

Etter at det nye byrådet tok over Oslo i 2015 har Oslo blitt en mer delt by. For når barn og ungdom i Oslos østlige bydeler får gratis SFO og gratis barnehage, svikter det røde byrådet de fattige barna og ungdommene i Oslos vestlige bydeler. For når det røde byrådet krever eiendomsskatt av den fattige familien som har arvet en bolig i flere generasjoner, så svikter de Oslos befolkning.


De røde partiene i byrådet har startet sin tokt mot private aktører i Oslo. Veldrevne aldershjem blir kommunalisert eller lagt ned. Dette er aldershjem med enormt gode resultater, både fra de eldre og de ansatte. Kvaliteten innen sykehjemssektoren har lenge vært et av Norges beste. Det nye byrådet er mer opptatt av at bestemor skal bo i et kommunalt aldershjem, istedenfor at de tenker og satser på kvalitet.

 

Vi har fått et Oslo hvor man tyr til pisk istedenfor gulrot. I dager med høy luftforurensing valgte byrådet å innføre dieselforbud, uten noe form for alternative fremkomstmidler i disse dagene. Selv stemte de for gratis kollektivtransport i dager med dieselforbud, men lite handlekraft ble vist. Det er ingenting å legge skjul på at luften i visse dager er dårlig, men det kreves andre tiltak for å redusere bilbruk. Mange familier har fått en vanskeligere hverdag. For å få bedre luft og redusere utslippene i Oslo, må man ha med seg befolkningen i skiftet. De borgerlige partiene la opp til 19 millioner kroner mer for kollektivtransporten i Oslo med sitt alternative budsjett. MDG gav ikke én krone mer.


Det alternative budsjettet til de borgerlige partiene har fortsatt en kraftig satsing på kollektivtransporten, eldrehjem, barnehager og Osloskolen. Budsjettet er et prakteksempel på at en by kan styres godt uten å ha eiendomsskatt. Det er kutt i budsjettene til Osloskolen under det nye byrådet, imens det alternative budsjettet la opp til 60 millioner mer for Osloskolen. For et byråd med et større økonomisk handlingsrom enn man har hatt tidligere, så har de fortsatt ikke evnen til å styrke skolen som er best i Norge.

 

Oslo fortjener bedre. Vi skaper ikke en by med muligheter for alle, ved å sende en regning til annenhver boligeier for en eiendomsskatt som brukes på dyre sykkelveier. Vi kan ikke svikte fattige familier som bor i Oslos vestlige bydeler, kun fordi byrådet påstår at de bor på "feil" side av byen. Vi kan ikke fortsette å se på at det nye byrådet svikter den skolen som var best i landet på å utjevne sosiale forskjeller.

 

Under valgkampen i 2015 mente Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt at Oslo er en delt by. Snakk om politisk bumerang.