Ønsker AP mer Høyrepolitikk ?

Den høyredreiningen som foregår i Ap der man bare mer og mer overlater styringen av samfunnet til EU og markedskreftene gjør at partiet har mistet sin sjel som gjør at folk ikke lenger ser den store forskjellen i å stemme Ap eller Høyre i 2013

Ap og de rødgrønne har ved flere anledninger klnet det skikkelig til for seg selv 1 år før stortingsvalget i 2013. Man er fullstendig på defensiven , og regjeringen ser ut til å være totalt blottet for nye ideer, men kjører bare videre på uttalelsen "stø kurs". Det vinner man intet stortingsvalg på. Høyre har bare sittet rolig ,betraktet og høstet fruktene av regjeringens mange tabber. Høyre har ennå ikke blitt skikkelig utfordret av sine motstandere og av pressen på sitt program, og hva de vil gjøre av endringer hvis de kommer til makten. Det er å håpe at det vil endre seg når både AP og Høyre legger frem sitt stortingsprogram for 2013-2017 på landsmøtene våren 2013.

Arbeiderpartiet har ennå ikke klart å legge fra seg sin maktarroganse som irriterer mange.Blant saker som i alle fall ikke har styrket Ap er kjøp av F-35 som Norge ikke trenger , men som kun er ment for å brukes i aggressive kriger i NATO-regi for å støtte USA,s hegemonistiske maktinteresser. Forsvarsminister Espen Barth Eide sa klart og tydelig at innkjøp av F-35 måtte gå på bekostning av midler til skole, helse og eldreomsorg.Hva slags ansvarlig sosialdemokratisk politikk er det ?

Man har en oljeminister som like godt kunne vært oljeminister i en Høyre/Frp regjering, og der Ap ønsker oljeutvinning i Lofoten,men det er satt på vent på grunn av SV,s sterke innvendinger mot hvilke konsekvenser dette ville ha på livet i havet i et sårbart område.Oljeminister Ola Borten Moe og statsminister Jens Stoltenberg ønsker høyt tempo i oljeutvinningen. Hva slags fornuftig forvaltning av våre ikke fornybare ressurser for fremtidige generasjoner er det ?

Begrunnelsen for å bygge mastene i Hardanger var heller syltynn, og miljøpolitikken er ganske fraværende.Ap,s ønske om kvotehandel er ren og skjær avlatshandel og redder overhodet ikke miljøet, heller tvert om.

Regjeringen og Ap sin arrogante holdning i Libya-krigen ved å være sterkt aktivt deltakende på heller tvilsomme begrunnelser fra først og fremst England og Frankrike styrket ikke akkurat Ap som noe åpent og demokratisk parti.

Ap har uten unntak gått inn for å implementere alle EU-direktiver,enten de er fornuftige eller ufornuftige, og det skapte nok en del irritasjon i Ap-ledelsen at landsmøtet forlangte at regjeringen måtte legge ned veto mot postdirektivet. Det er 72% EU-motstandere i folket ,men det reflekteres ikke i sammensetningen på stortinget, som bare viser at man ikke ønsker å ta hensyn til folkemeningen, men at den politiske eliten bare ønsker å styre på sine egne premisser uten hensyn til folket.

At de politikerne som blir satt opp på listene og som blir valgt inn på stortinget representerer folket blir mer og mer en illusjon. Folk blir bare redusert til stemmekveg for maktsyke politikere .

Hvis Ap modererer sin høyrepolitikk , kullsviertro på New Public Management og markedskreftene, fjerner arveskatten og reduserer formueskatten kan man ennå vinne valget i 2013, men det krever at man tar mer hensyn og lytter til hva Norges egen befolkning ønsker enn hva markedskreftene, EU,og New Public Management krever av ofre.Regeringen og Ap burde derfor bruke vetoretten oftere, og være seg bevisst på at Norge har sterke maktmidler å svare med hvis EU vil innføre straffetiltak mot Norge.

Hvis ikke tror jeg det vil bli en Høyre/Frp regjering i 2013, med de samfunnskonsekvenser det kan medføre . Det fordrer imidlertid at velgerne ser at Ap er noe fundamentalt annerledes når det gjelder utførelse av politikk.Hittil har ikke velgerne sett den store forskjellen.Velgerne må stole på at det er en forskjell ikke bare i valgkampen, men også i praktisk politikk.Det kreves derfor en troverdig justering av kursen for Ap hvis man ønsker å vinne valget i 2013.

Time will show