Omlegging av flyktningepolitikken? Ja takk!

Frode Forfang i UDI vil endre på asylinstituttet. Det er en stor og krevende jobb, men Atlas-alliansen vil støtte ham og alle som prøver.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Morten Eriksen, daglig leder i Atlasalliansen.

Hvis det virkelig betyr at det blir flere av dem som trenger det aller mest som får komme i sikkerhet.

Frode Forfang påpeker at det nesten er umulig å komme seg lovlig til et europeisk land som asylsøker. De som kommer er ressurssterke – i form av sterk fysikk eller godt med penger. De som trenger det mest – funksjonshemmede og syke – blir igjen. I flyktningleirer som ikke klarer å gi dem den oppfølgingen de er avhengige av. Hvor de ikke får mat, fordi de ikke klarer å kare seg frem til matutdelingen. Hvor de ikke har tilrettelagte sanitærforhold, skoletilbud eller medisinsk oppfølging.

Krig er storprodusent av funksjonshemmede. For hvert menneske som blir drept i krigen i Syria, skapes det tre funksjonshemmede, melder Røde Kors. En rapport utarbeidet av bl.a Handikap International i 2014 viste at eldre, funksjonshemmede og sårede flyktninger i Syria blir ofre i dobbel forstand i den nå fem år gamle borgerkrigen. Så mange som 30 % av syrere på flukt i naboland har spesielle behov som ikke blir ivaretatt.

De eneste muligheten funksjonshemmede har til å komme seg bort fra en akutt nødssituasjon på, er å være av de heldige få som blir plukket ut som kvote­flyktninger. Men, som Frode Forfang påpeker, det er et mikroskopisk antall flyktninger som er så heldige. Svært mange land tar ikke imot kvoteflyktninger i det hele tatt.

Det er derfor avgjørende at flyktninger med funksjonsnedsettelser blir inkludert når hjelpepakker settes sammen. Vi forventer at UD stiller krav til norske hjelpeorganisasjoner om at de nettopp gjør det. Og så må europeiske land gjøre som Frode Forfang foreslår: Å vurdere flyktningenes hjelpebehov, og dernest gi de mest sårbare og med mest akutt beskyttelsesbehov forrang i køen for overføring til europeiske land. Ikke som i dag, at de alltid havner bakerst i køen, hvis de overhodet kommer seg i en.