Oljeboring i Arktis bryter regjeringens forpliktelser

I forrige uke fikk vi vite at norske klimautslipp har steget 1,5 prosent i 2015. Samme uke tildeler regjeringen 23. konsesjonsrunde og Paris-avtalen er på høring på Stortinget.

Partiene krangler om de politiske konsekvensene av utilstrekkelige utslippskutt. Uansett er det sikkert at vi må kutte utslipp nå, ikke bryte alle forpliktelser. Klimaavtalen fra Paris sier at vi skal prøve å holde oss under 1,5 graders global oppvarming og at rike land skal ta utslippskuttledelsen. Med Vidar Helgesens underskrift bør Norge føle seg forpliktet til å følge opp avtalen. Det er anslått at 23. konsesjonsrunde kan inneholde opp mot ti ganger Norges årlige klimautslipp. Det er store sprang i feil retning av å innfri avtalen. Vi bryter med internasjonale forpliktelser.

23. konsesjonsrunde bryter også miljøfaglige råd. Polarinstituttet har frarådet alle de utdelte blokkene. Bruker man polarinstituttets definisjon er alle blokkene i 23. konsesjonsrunde innenfor iskanten. Oljeboring i isdekte områder er svært problematisk på grunn av et sårbart økosystem, stor sikkerhetsrisiko, og fordi det finnes ingen teknologi for å rydde opp olje fra is. Regjeringen bryter med råd fra egne rådgivere og kompetent fagpersonell.

I tillegg bryter 23. konsesjonsrunde den norske grunnloven. Grunnlovens §112 lyder: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» Dette innfrir ikke regjeringen. De bryter grunnsteinen i norsk politikk.

Det er unødvendig av regjeringen å fremforhandle en klimaavtale når de ikke gjør ett forsøk på å følge den opp. Det er forferdelig å høre regjeringens tomme ord når det vi trenger er en ny klimapolitikk i samsvar med jordas behov. Vi behøver vilje, handlekraft og riktige økonomiske prioriteringer. Ikke brutte løfter og 23. konsesjonsrunde.