Økt behandling er ingen motsetning til Portugals suksess

Kriminalisering derimot.

Helseminister Bent Høie vil ikke endre norsk narkotikapolitikk til tross for resultatene i Portugal. (NRK Lørdagsrevyen) I Norge døde 246 av overdose i fjor mot Portugals 13 samme år. Bent Høie ønsker likevel kun mer av det samme, (NRK Søndagsrevyen) for å få ned overdosene.

Det er i beste fall misforstått når helseminister Høie forsøker å skape en motsetning mellom Portugals narkotikapolitikk og økning i antall behandlingsinstitusjonsplasser.

Helseministeren har rett i at det er viktig med mange gode behandlingsinstitusjoner, men er likevel nødt til å lytte når det kommer så kraftige signaler fra andre land. Portugal har nesten eliminert de alvorligste konsekvensene av narkotikabruk!

Og Portugal gjorde nettopp det den blåblå regjeringen ønsker. De styrket behandlingsapparatet kraftig. Dette er likevel et helsepolitisk spørsmål som ingen strides om.

Og vi har hatt regjeringer fra begge sider av den politiske fargeskala, uten at vi på langt nær har fått behandlingsplasser så det monner. Det skal stå 2000 mennesker i kø for slik behandling i Norge, i følge helseministeren selv.

Høie er nødt til å våge å forholde seg til det faktum at Portugisiske myndigheter ikke lenger behandler rusavhengighet som et kriminelt problem, men som en ren helseutfordring. De har sluttet å behandle de som bruker andre rusmidler enn alkohol som kriminelle og dette har vist seg å virke svært heldig etter hensikten.

Portugals myndigheter peker på avkriminaliseringen og den svært tilgjengelige metadonen, som de aller viktigste årsakene til suksess.

Helseminister Bent Høie har en unik mulighet til å videreføre regjeringens narkotikapolitikk, samtidig som han kan la seg inspirere av de som går foran med en mer human tilnærming overfor aktive stoffbrukere. Det er konsensus om flere behandlingsplasser og bedre rehabilitering, i tillegg vedtok Stortinget rusmeldingen «Se meg» 18. mars 2013.

I kjølvannet av stortingsmeldingen har helseministeren fått en prosess i fanget, en fem års nasjonal overdosekampanje.

Det skal deles ut motgift til stoffbrukere, pårørende og ved gatenære tiltak i Oslo og Bergen. Som et prøveprosjekt. Flere kommuner er alt i gang med kampanjer for å få injiserende heroinbrukere til å røyke det isteden. Det er altså relevante forsøksordninger på gang allerede!

Konsensusen om det nasjonale overdosearbeidet eksisterer altså på Stortinget, men partiene har ønsker om forskjellige typer tiltak. Overdosekampanjen gir regjeringen en unik anledning til å strekke ut en hånd i flere retninger. Hvilket er langt heldigere enn å sette kunnskapsbasert narkotikapolitikk i andre land opp mot antall institusjonsbehandlingsplasser her på berget.

Norge er i overdosetoppen i Europa. Vi har ingen (tid) å miste! Vi har alt å tape på ikke følge den internasjonale utviklingen.

Politiet må endre sin tilnærming fra kriminalisering og til atferdsendring. Og det bør åpnes for flere tilnærmingsmetoder.

Samtidig som det bygges flere behandlingsinstitusjoner.

Det er ikke forsvarlig å fortsette i det samme spor. Det kontraproduktive må også elimineres. Kriminalisering av rusmiddelbruk virker fullstendig mot sin hensikt, det vanskeliggjør livssituasjoner. Ofte på svært urimelig vis.

Vanskeligstilte rammes naturlig nok særlig hardt. Behandling og rehabilitering er kunnskapsbasert praksis og der jobbes det i motsatt retning av politiet. De inkluderer og tilbyr bistand.

Dessuten medvirker kriminaliseringen til at moralisme hindrer videreutvikling av helsetjenestene overfor vanskeligstilte stoffbrukere og ofte til utestenging fra det ordinære helsevesen.

- Tunge narkomane er ikke i stand til å velge, sier Jan Einar Nicolaisen ved Oslo Politidistrikt til NRK Søndagsrevyen. Han oppfordrer derfor til mer bruk av tvang. Politifaglighet har åpenbart lite med kunnskap om rusavhengighet å gjøre. Politiet er med på å medvirke til at såkalt tunge narkomane ikke har handlingsrom til å få det bedre i livet. Til å kunne ta gode valg!

De er kriminaliserte og skjøvet inn i utenforskap, hvilket utgjør det største problemet. Resultatene i Portugal viser tydelig at stoffbrukere flest tar langt bedre var på seg selv og søker mer hjelp, så raskt de får de rette forutsetninger.

Politiet bisto tidligere med å sende mennesker med alkoholproblemer i fengsel eller til tvangsarbeidsleire på Jæren. Da disse enten ble kriminalisert for alkoholbruken eller rammet av løsgjengerloven. I dag vet Politiet bedre når det gjelder alkoholavhengighet. Eller mener de praksisen bør gjenopptas overfor alkoholbrukere også?

Du har et alvorlig problem dersom du av ulike grunner tiltrekkes, og senere blir avhengig av noe andre har gjort forbudt. Dette fører deg inn i onde sirkler som det nærmest er umulig å komme ut av. Man får langt bedre resultater av politikken når tilstanden behandles med rusrelaterte tiltak. Snarere enn når rusmiddelbruk og rusmiddelproblemer anses som forbrytelser.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk
http://www.fhn.no