Øk konkurranseutsettingen!

En meningsmåling fra 2013 viser at befolkningen er positiv til mer bruk av konkurranse og økt valgfrihet innen helse- og omsorg.

Lederen av Helse- og sosialkomiteen i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), uttalte nylig til Dagsavisen at deres hovedkritikk av omsorgspolitikken er at man behandler eldre som varer der hovedmålsettingen er å spare penger, og at i deres alternative budsjett prøver Ap alltid å stanse konkurranseutsetting. Partiet bommer grovt. Deres ideologiske skylapper står i veien for gode tjenester innen eldreomsorgen. Frp ønsker økt satsing på konkurranseutsetting innen eldreomsorgen, uten konkurranseutsetting hadde man heller ikke nådd målet om full barnehagedekning.

En meningsmåling fra 2013 viser at befolkningen er positiv til mer bruk av konkurranse og økt valgfrihet innen helse- og omsorg. Undersøkelsen bekrefter funn fra lignende undersøkelser. Skepsisen og bekymringen overfor konkurranseutsetting er ubegrunnet. De private scorer høyt på kvalitet og tilfredshet. Det slår i hjel alle argumentene fra sosialistene. Sosialistene går veldig høyt ut, men jeg forstår ikke hvorfor. Kommunene vil være helt avhengig av private, og frivillige aktører for å møte eldrebølgen. I Danmark ble kommunene fra 2003 pålagt å tilby privat tjenesteyter ved siden av den offentlige, og 95 prosent har fulgt opp dette. I Sverige får kommunene selv bestemme om de vil underlegge seg Lov om Valgfrihet, som kom i 2009. Det har litt over halvparten av kommunene gjort.

En sentral del av effekten av konkurranse er også den systematiske målingen av kvalitet. Norsk Sykepleierforbund har pekt på at hele 40 prosent av norske kommuner ikke har definerte kvalitetsnivåer i eldreomsorgen. Fornøydhetsundersøkelsen fra mai viser at sykehjemmene som er satt ut på anbud scorer litt bedre enn de som driftes kommunalt, og det er strenge kriterier for å vinne anbud blant private omsorgsaktører. Kritikken fra Ap går ofte på at det tilbys dårlige arbeidsforhold for de ansatte i private eldreomsorg. For de ansattes del må det nevnes at Sveriges statistiske sentralbyrås (SCB) tall viser at lønningene er jevnt over noe høyere i privatdrevet eldreomsorg. Svenskt Kvalitetsindex viste i sin siste undersøkelse at flere privatansatte enn kommunalt ansatte i eldreomsorgen er fornøyd med arbeidsmiljøet.