Og vannet steg!

Stigning av havnivået, som følge av menneskeskapte klimaendringer, har vært en gjenganger i klimadebatten, som skremsel, fra klimaforskere og IPCC, FN’s klimapanel! Eller har det ikke steget? Kanskje det har steget mindre enn fryktet og ventet?

Denne grafen fra Climate4you tyder på at havnivåstigningen har avtatt de siste 10 - 15 årene. Stikk i strid med økende CO2-nivå:

http://www.climometrics.org/oceanlex.gif

Dette skremselet ble også tatt opp i debatten i Dagbladet, etter ekstremartikkelen:

Rekordar står for fall

http://www.dagbladet.no/2014/07/09/kultur/meninger/kronikk/ver/ekstremver/34263540/

I denne debatten er det Odd Busmundrud som tar opp spørsmålet om havnivåstigningen. At skeptikerne vil stå på sitt mantra:

”..til de får problemer med å holde nesa over vannet.”

Riktignok prøver han seg med:

” Men spøk til side”.

Men spøken er nok alvorlig ment. Det er ingen røyk uten ild, eller klimaskremsler uten hensikt!

Noen spøk var det i hvert fall ikke for Klimamisjonæren Siri Kalvig, på sitt kurs ”Klimaklok i skolen”, i 2010. Det var en landsdekkende kursserie. Jeg deltok på ett av kursene, etter invitasjon fra Miljøverndepartementet. Odd Busmundrud nevnte ”vann opp til haka”. På kurset hadde ikke Siri Kalvig vannet til haka, men til midt på beinet. Hele kurset var en selsom og skremmende opplevelse.

Ett av innslagene viste Siri Kalvig med vann til knes. Forut for dette hadde hun gått på ski på det ”samme området”. All snø hadde nå smeltet. På videoen dukket det opp en haifinne i havet, bak ryggen til Kalvig. Økt havnivå innebærer ”som kjent” økt risiko for invasjon av fremmede dyrearter i norske farvann. Kalvig fortet seg på land, på ski! så fort hun maktet og klarer heldigvis å unngå å bli spist av den ”skumle, skremmende haien”!

Hele kurset var i samme regi, IPCC leverer bibelen (AR4 den gangen), menneskeskapte klimaendringer er faretruende, CO2 har skylda, Hockey-kølla til M. Mann viser hvordan temperaturen vil øke. Isforholdene var sterkt endret siden sist en av foreleserne hadde vært på samme sted. Ordet kalving ble ikke nevnt i tilknytning til bilder, der store isflak løsnet fra breene. Og under det hele lå det, ingen tvil, misjonæren forkynte sannheten, her var det bare ”å stå på rekke og rad”.

Dette kurset ble gitt for nåværende og nye lærere i skoleverket, det hele var ren og skjær indoktrinering.

Artikkelen i Dagbladet er en eneste lang skremselshistorie, og Odd Busmundrud fyrer opp under skremslene med ekstrem havnivåstigning. Som nevnt i et tidligere innlegg:

Den flate jords taktikk!

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread303228/

satte Busmundrud sin lit til økt temperatur mot slutten av 2014, via en forventet betydelig El Ninjo. Denne El Ninjo’n er avlyst, så foreløpig er denne mulige oppvarmingen utsatt, til neste år.

Skremslene falsifiseres gang på gang, akkurat som klimamodellene!