Offentlige renholdere er en viktig ressurs

Det vil muligens overraske noen, men det er virkelig mange av oss som liker jobben vår.

Renhold er et omfattende fag, og arbeidsoppgavene varierer fra tjenestested til tjenestested. Profesjonelt renhold handler om mye mer enn å bytte søppelposer. Selve yrket er i kontinuerlig utvikling, og krever høyere kompetanse enn for bare få år tilbake.

Jeg er kommunal renholder på en skole, og jeg er en ressurs. Alle renholdere er en ressurs! Mange av oss har tatt fagbrev på egenhånd. Mange av oss leter etter kunnskap, og ønsker å bidra i skolens hverdag både faglig og sosialt. Det vil muligens overraske noen, men det er virkelig mange av oss som liker jobben vår. Vi er en del av skolen, vi er en del av fellesskapet. Vi er på jobben når alle andre ansatte og elever er til stede, og det er en kjempestor fordel for å skape et godt arbeidsmiljø.

Lærere er i klasserommene, men det er vi som er i skolearealene hele dagen. Vi ser mer enn lærere har mulighet til, og vi samarbeider tett med dem hver eneste dag. Vil Oslo kommune virkelig miste det? Det vil skje hvis private skal overtar alle våre stillinger.

Vi er ikke et pedagogisk personale. Men skolene er en av de første institusjonene hvor barna lærer seg sosiale ferdigheter. Da er det viktig at renholdere er synlige. Samfunnet kan ikke eksistere uten renhold.

Renhold er et fag. Det ligger mye kunnskap i det; alt fra planlegging, vurdering av renholdsbehov, valg av kostnadseffektive metoder, risikovurdering, overflatebehandling, bruk av kjemikalier, regelmessig og periodisk renhold til å drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen. Vi er mye mer fleksible enn det private firmaer har mulighet til å være. Er du kommunalt ansatt er ikke det viktigste å tjene penger. Og skjer det noe utforutsett har vi tid til å håndtere det. Det er ikke alltid tilfellet i private renholdsfirmaer.

Renhold i egen regi er tryggere, både for ansatte og for skoleelevene. Renholdere som har fast arbeidsted har et bedre arbeidsmiljø enn de som blir flyttet rundt. Vi er kjent med ansatte, barna og foreldrene, og vi deltar i skolens arrangementer. Vi føler oss knyttet til et tjenestested og kan jobbe på samme sted hele yrkeslivet. Det gir oss en trygghet.