Nytt «Fisketorg» på Sukkerbiten?

Skal Havnevesenet fortsatt kunne styre byutviklingen i Fjordbyen Oslo?

Av: Lars Tømmerbakke, filmprodusent Marienlyst

Med tanke på det totalt mislykkete «Fisketorget» som Havnevesenet etter bestilling fra Rådhuset leverte på Rådhusplassen, og som alle ansvarlige i Rådhuset har tatt avstand fra, bør Oslos politikere være ekstra årvåkne når det nå planlegges et «Fotografihus» foran Operaen på Sukkerbiten i Bjørvika.

Hav Eiendom AS er et eiendomsselskap eid av Oslo Havn. Havneloven forbød Oslo havnevesen å selge de frigjorte havnetomtene. Dermed opprettet Havnevesenets initiativrike styreformann Stilluf Karlsen et underselskap, Hav Eiendom AS, til å gjøre nettopp det. Resultatet ser vi i dag. Bjørvika er snart helt nedbygget og mer fortettet enn Oslo by ønsker og fortjener.

Operaen som skulle ligge åpent og luftig til allmenn beundring er nesten bare synlig fra sjøsiden. Men nå er også det truet. Sukkerbiten er en attraktiv øy foran Operaen og det nye Munchmuseet. Her planlegger Hav Eiendom AS et fotografihus. Et slikt hus ønskes velkommen av både politikere og innbyggere, og er noe byen trenger. Men det står strid om bygging på denne attraktive tomten, ikke minst fordi den planlagte 10 meter høye bygningen kommer til å skygge for den fredede Operaen. Munchmuseet og Operaen skulle etter planen bare ligge og speile seg i vannet. Men strid er det også fordi dette er Oslo havns nå mest attraktive tomt.

I 2007 uttalte Arbeiderpartiets Rune Gerhardsen at «lovgiver av Havneloven kan ikke ha ment at en offentlig havn skal disponere over enorme ressurser som ikke lenger benyttes til havneformål».

Byrådsleder Erling Lae uttalte samtidig i Aftenposten at han var lei for at gjeldende Havnelov ga Havnestyret i hovedstaden mulighet til å opptre som en stat i staten. I dag sitter Lae selv i Havnestyret. Men hvem har makten over utviklingen i Oslo Havn? Setter den nye havneloven stopper for dette?

Staten i staten heter idag Hav Eiendom As. De skulle i utgangspunktet legge tilrette for byutviklingen i Bjørvika, men posisjonerer seg nå som en betydelig aktør i det private eiendomsmarkedet med basis i byens havnetomter.

Aksjeselskapet Fotografihuset AS, som er en kommersiell kulturbedrift med under en million i omsetning i 2017 og tapt egenkapital, har inngått en intensjonsavtale med Hav Eiendom AS om at Hav skal bygge et hus på 3700 kvadratmeter, som Fotografihuset AS skal få leie. Til hvilken leiepris er ukjent. Avtalen sier at Fotografihuset AS skal skaffe 2/3 av driftsutgiftene selv og at 1/3 skal komme fra det offentlige.

Hvor mye skal så eiendomsselskapet Hav ha i husleie for å bygge 3700 m2 og leie det ut til Fotografihuset AS?

«Fisketorget» på Rådhusplassen kostet rundt 50 millioner å bygge. Det er sannsynlig at 3700 kvadratmeter på Sukkerbiten vil koste mer enn det dobbelte. Den investeringen skal naturligvis måtte forrentes i en husleie som Fotografihuset AS vil måtte betale. De har stipulert 250.000 besøkende i året for å kunne drive huset, - et høyt tall. Munchmuseet på Tøyen hadde i fjor 170.000 besøkende til flotte utstillinger.

Slike høye besøkstall er det få museer forunt å ha. Fotografihuset AS regner ganske enkelt med at nærheten til Munchmuseet og Operaen, og beliggenheten på den fine havnetomten, skal være nok til å skaffe dem besøkende som bringer dem opp blant topp tre i Oslos/les Norges museumsverden. Om det skal gå i oppfyllelse må innholdet være ekstraordinært i et marked hvor de fleste gallerier som viser fotografiske verk har gratis adgang.

Hav Eiendom AS ser ut til å ha det svært travelt med å forsere denne prosessen. Det kan virke som deres mål er å få bebygget Sukkerbiten så raskt som mulig, uansett hvem som skal flytte inn. Starter virkelig Hav Eiendom AS å bygge et dedikert fotografihus til 100 millioner på bakgrunn av en intensjonsavtale med et aksjeselskap uten penger? Det lyder merkelig. Men svaret er at HAV Eiendom AS bygger et generelt næringsbygg som skal leies ut, fotografihus eller ikke.

Det ble 1. april (!) utlyst en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse, med omvisning på plassen 30. april. Ferdige forslag skal leveres 16. juni. Kun 2 1/2 måned for å kreere et «smykke» utenfor den fredede Operaen!

Det er verdt å merke seg punkt 9.1 i utlysningsdokumentene. Der står det at bygget skal utformes generelt, slik at det også kan romme andre leietagere dersom Fotografihuset AS ønsker å flytte. Det bør vel leses som at dersom leietager ikke klarer å innfri det høye forventede besøkstallet, - at de må senke inngangsprisen, - at støtten fra det offentlige blir mindre enn forutsatt i intensjonsavtalen, - med andre ord at de ikke klarer å betale husleien, så er det ut, og bygget gjøres klart for andre interessenter. Dem er det mange av når det gjelder denne tomten og da står næringsbygget der.

Rommet foran den fredete Operaen bør være fritt for bygninger. For å sikre det bør politikerne komme fort på banen. Hav Eiendom AS forserer en prosess raskt for å kunne sette opp et omdiskutert bygg foran Operaen, et hus som i det offentlige blir definert som Fotografihus, men som når det først står der skal kunne brukes til hva som helst. Hav Eiendom AS ønsker seg en portefølje av egne bygg til utleie basert på byens tomter. Mye tyder på at Havnevesenet ved Hav eiendom AS nå lager et nytt «Fisketorg» på Sukkerbiten.